Druk overleg over Palestijnse eenheid

geplaatst door on Okt 4, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit (PA) en van Hamas hebben gisteren overleg gevoerd in Gaza. Het doel is om te komen tot Palestijnse eenheid, in elk geval tot één regering, en tot verkiezingen in de Gazastrook waar Hamas regeert en op de Westelijke Jordaanoever waar de PA het voor het zeggen heeft. De ontmoeting is het gevolg van bemiddeling door Egypte, dat een grensovergang met de Gazastrook beheert.

In 2014, ten tijde van de barbaarse aanvallen door het Israelische leger op de Gazastrook (2.100 doden, 11.000 gewonden) werd de zogenaamde regering van “Nationale Consensus” gevormd, met deelname van de PA en Hamas. De hoop dat dit zou leiden tot verkiezingen voor een nieuwe president en een nieuw parlement werd niet bewaarheid. Ook nu is er reden om terughoudend te zijn met grote verwachtingen. Israel heeft groot belang bij de verdeeldheid in de Palestijnse politiek. Op hetzelfde moment dat de delegaties in Gaza om de tafel zaten kwamen in Ramallah, de stad op de Westelijke Jordaanoever waar de PA zetelt, de chefs van de geheime diensten van Egypte en de PA bijeen. Die laatste werkt nauw samen met Israel. De Palestijnse president Mahmoud Abbas, die sterk afhankelijk is van Israel en de VS, heeft de gewapende arm van Hamas genoemd als een groot obstakel.

Zie voor een goed artikel over de gang van zaken, de blog van Abu-pessoptimist.

de redactie

Lees meer

5 Mythen over Boycot Israel ter Overdenking Voor Alle Theaterliefhebbers

geplaatst door on Okt 1, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Sinds de oproep van een groep vooraanstaande acteurs aan het Lincoln Center om een reeks door de Israelische staat gesponsorde voorstellingen te annuleren, overheerst een gevoel van ongemak in de New Yorkse theaterwereld.

Hoewel veel professionele theatermensen sympathiseren met de Palestijnse zaak, zijn er maar weinig die, diep in hun hart, een voorstelling willen annuleren, zeker in het huidige vijandige culturele klimaat waarin de president voornemens is om de subsidie aan de NEA (National Endowment for the Arts) stop te zetten en Trump-aanhangers een theaterstuk over Julius Caesar verstoorden.

In het cultuur-vijandige Trump-tijdperk wil iedereen die in de culturele sector werkzaam is méér debat – niet minder. Dus waarom steunen zo veel linkse mensen in deze sector de BDS beweging tegen de staat Israel?

Voor mij, als joodse toneelschrijver die er absoluut van overtuigd is dat BDS het enige middel is voor een rechtvaardige vrede in Israel/Palestina, is het belangrijk dat mijn collega’s begrijpen waar het bij BDS over gaat en waar het juist niet om draait. Er bestaan zoveel mythen over de BDS beweging, de reguliere berichtgeving is bijna altijd negatief, en nu hebben 42 Senatoren – zowel Republikeinen als Democraten – een wet ingediend om steun aan BDS strafbaar te stellen.

Oppervlakkig bekeken zou dit ons moeten afschrikken en zou je geen idee hebben hoe slecht de situatie is voor het Palestijnse volk, hoe nodig BDS is voor hun vrijheid of hoe zorgvuldig de boycot is vormgegeven om de principes van vrijheid van meningsuiting te waarborgen.

Mythe 1: We Boycotten Alle Israelische Voorstellingen

Iets wat door onze critici nooit wordt vermeld is dat er tijdens het theaterfestival in het Lincoln Center een ander Israelisch stuk wordt gespeeld, dat niet door ons wordt geboycot.

Dat komt omdat wij niet alle ‘Israelische voorstellingen’ boycotten, maar alleen stukken die ofwel door de Israelische staat worden gefinancierd ofwel geproduceerd worden door instellingen die de bezetting actief ondersteunen.

Voorbeeld: De theatergezelschappen die wij boycotten – Ha’bima en Cameri – ontvangen beide subsidies van de staat en treden regelmatig op in illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied, die door Israel gehandhaafd en gebouwd worden in strijd met internationaal recht.

Het gaat ons dus niet om de nationaliteit van de kunstenaars – maar om hun medeplichtigheid aan een politieke structuur van onderdrukking.

En toch, pro-Israel pleitbezorgers zoals Jonathan Greenblatt van de Anti-Defamation League (Anti-Laster Liga) vallen de boycot aan en beweren:

“Een kunstuiting verwerpen puur vanwege zijn nationale oorsprong en te verhinderen dat anderen het kunnen zien en hun eigen conclusies trekken, is geen politieke verklaring. Dat is gewoon vooringenomenheid”.

Natuurlijk boycotten wij helemaal geen voorstelling ‘puur vanwege zijn nationale oorsprong’. Maar zoals altijd nemen onze critici niet de tijd om te luisteren naar onze zienswijze of om de boycotrichtlijnen te lezen. Het is voor hen makkelijker leugens te verspreiden en, ironisch genoeg, hun tegenstanders te ‘belasteren’.

Lees meer

Law-Train: Leuvense universiteit laat van zich horen

geplaatst door on Sep 29, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Bij de officiële opening van het academisch jaar in Leuven heeft de nieuwe rector een taart in ontvangst genomen van een pro-Palestijnse actiegroep. De taart was het symbolisch protest tegen de betrokkenheid van de universiteit bij het zogenaamde ‘Law-Train’ project. Law-Train is een door de Europese Unie gesponsord onderzoeksproject dat zich richt op het optimaliseren van ondervragingstechnieken door de politiediensten in Europese landen. Aan dit project neemt ook Israel deel. Daartegen wordt in België – en sinds dit jaar ook door docP in Nederland – actie gevoerd.

De actievoerders protesteerden tegen de samenwerking tussen de KU Leuven en de Israelische politie op vlak van ondervragingsmethodologie. “3.000 X Bedankt” stond er op de taart, verwijzend naar de meer dan 3.000 handtekeningen onderaan de petitie tegen het Law-Trainproject.

Niemand twijfelt eraan dat de Israelische politie veel ervaring heeft met ondervraging van verdachten. Die ervaring is helaas opgedaan bij de arrestaties en verhoren van het onderdrukte deel van de bevolking: de Palestijnen. Nederland is betrokken bij de begeleiding van het Law-Train project. Dat is een principieel foute zaak omdat deze samenwerking met Israel suggereert dat de ondervragingen in Israel deel uitmaken van het opsporen van misdaad in een rechtsstaat.

Ook vorig jaar protesteerden de kritische Leuvenaren. Het Leuvense studentenblad Veto schrijft: Dit jaar verliep de actie rustiger. Tobias Van Os van Leuvense Actiegroep Palestina verduidelijkt: ‘Toen was het echt een protestactie. Nu is het een positieve actie, ook omdat we al positieve signalen hebben gekregen van de rector.’ Ook Sels liet weten dat hij begrip voor de actie had, zolang alles waardig verliep. (Sels is de nieuwe rector van KU Leuven). Veto meldt verder dat een van leden van het nieuwe bestuur van de universiteit sympatiseert met het Law-Train protest: Een opmerkelijke evolutie dit jaar: een van die grote activistische academici is nu vicerector Onderzoek. Veto interviewde Reine Meylaerts een half jaar geleden nog in het kader van haar protest tegen LAW-TRAIN, waarvoor ze zelfs afreisde naar Israel en Palestina. Heeft Stop LAW-TRAIN nu een bondgenoot in het rectoraat?

Interessant – ook voor ons in Nederland – is wat Veto opving bij de nieuwe bestuurders: Concreet denken Meylaerts en Sels aan een charter voor de mensenrechten. ‘Momenteel missen we nog een kader dat onderzoekers zelf ook kunnen gebruiken bij het beoordelen van welk type projecten zij zonder problemen kunnen instappen’, stelt de rector. Hiervoor ziet hij de opportuniteit om samen te werken met de andere Vlaamse universiteiten. Al kan dat nog even op zich laten wachten. ‘Makkelijk gezegd, maar moeilijker om ook echt te ontwikkelen.

Binnenkort geven wij op deze site informatie over de betrokkenheid van Nederland.

de redactie

Lees meer

Nick Cave and the Bad Seeds: Don´t play on the bad seeds of apartheid!

geplaatst door on Sep 22, 2017 in BDS, docP |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Culturele boycotactie:

6 oktober, Amsterdam, Ziggo Dome, 18.00 – 20.00

Nick Cave and the Bad Seeds:  Don´t play on the bad seeds of apartheid!

Op 6 oktober treedt Nick Cave met zijn band The Bad Seeds op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Op 19 en 20 november staan er optredens gepland in Tel Aviv.

De internationaal gecoördineerde campagnes in het kader van de culturele boycot werpen vruchten af. Vele artiesten komen terug op hun beslissing om in Israel op te treden. Ook kunnen mainstream media niet om de campagnes heen. De campagne rond Radiohead leidde tot grote nationale en internationale media-aandacht. EénVandaag wijdde op 19 juli een deel van de uitzending aan de internationale campagne tegen Radiohead’s optreden in Israel. In de uitzending wordt een vergelijking gemaakt met het optreden van artiesten in Zuid Afrika ten tijde van Apartheid. Als gevolg van alle media-aandacht moest Radiohead publiekelijk verantwoording afleggen voor hun keuze en daarmee werd pijnlijk duidelijk hoe internationale artiesten voor het karretje van de Brand Israel Campaign worden gespannen om het gewelddadige imago van Israel op te vijzelen.

Ook Nick Cave en zijn band zullen in verschillende steden op hun Europese tournee, waaronder Amsterdam, te horen krijgen dat vandaag de dag artiesten niet zonder reputatieschade de picketline kunnen verbreken door in Israel op te treden!

Nick Cave is een man met een hart voor mensenrechten. Hij aarzelt niet om zijn status van bekend persoon te gebruiken om zich uit te spreken tegen onrecht. Zo toonde hij zijn solidariteit ten tijde van de massabombardementen in 2014 op Gaza, waarbij meer dan 2000 Palestijnse slachtoffers vielen, met activisten in Groot-Brittanië die demonstreerden bij de fabriek van Elbit, Israel´s grootste wapenfabrikant. Ook ondertekende hij destijds een oproep tot het  instellen van een militair embargo tegen Israel, tezamen met mensen als Alice Walker, Naom Chomsky en Richard Falk.

Met grote teleurstelling namen wij dan ook kennis van zijn voornemen om in Tel Aviv op te treden. Met  optredens in Tel Aviv legt Nick Cave de oproep van de Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) aan zijn adres om de picketline niet te doorbreken naast zich neer.

Is Nick Cave verblind door de slimme strategieën van de Brand Israel Campaign, bedoeld om door middel van kunst en cultuur het oorlogszuchtige imago op te poetsen? Of door het verleidelijke imago van Tel Aviv als zijnde “een bruisende westerse wereldstad”?

Wellicht is hij vergeten dat Tel Aviv is gebouwd bovenop vier verwoeste en etnisch gezuiverde Palestijnse dorpen en de historische Palestijnse stad Jaffa.  Bovendien huisvest Tel Aviv de architecten van Israels jarenlange politiek van etnische zuivering, rassendiscriminatie en militaire overheersing.! Hier werd letterlijk het kwade zaad van apartheid gezaaid!

De oorspronkelijke bewoners van de vier verwoeste dorpen en Jaffa, die grotendeels gevlucht zijn  tijdens de Nakba vormen, samen met hun nazaten, het overgrote deel van de bevolking van de huidige Gazastrook. Door de verstikkende blokkade waaraan Israel Gaza al 10 jaar lang onderwerpt en de regelmatig terugkerende massabombardementen hebben de mensen daar een ernstig tekort aan schoon drinkwater, voedsel, medische hulp, electriciteit en brandstof. De werkloosheid in Gaza is de hoogste in de wereld, mensen besteden een derde van hun inkomen aan water en een kwart van alle ziektes bij kinderen wordt veroorzaakt door het gebrek aan schoon water. Nog steeds heeft Gaza Nick´s solidariteit hard nodig.

Nick Cave, hold on to yourself: Don´t play on the bad seeds of apartheid!

 

Lees meer

Gazastrook: ook gemangeld door dictaturen in de regio

geplaatst door on Sep 18, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Nieuwe leiding Hamas doet voorstel

Het nieuws dat Hamas, de partij die de Gazastrook met zijn 1,9 miljoen Palestijnen bestuurt, Palestijnse eenheid wil wordt vandaag door alle internationale media gebracht. Hamas verklaarde bereid te zijn om het civiele bestuur over de Gazastrook over te dragen. Ook wil de organisatie Palestijnse verkiezingen op de Westelijke Jordaanoever (WJO) en in de Gazastrook. Op het eerste gezicht zijn dit voorstellen die Fatah, de dragende partij van de Palestijnse Autoriteit die de WJO bestuurt en door velen wordt beschouwd als zetbaas van Israel en de VS, zeer welgevallig moeten zijn. Toch is er reden voor twijfel of de dramatische toestand waarin de Gazanen verkeren zal verbeteren.

Wil VS Palestijnse eenheid?

Mahmoud Abbas, de leider van Fatah en van het Palestijnse bestuur op de WJO, spreekt deze week in New York met Donald Trump. Amerika en Israel beschouwen Hamas als een terroristische organisatie en daarmee mocht niet worden gepraat. Zij konden zo tien jaar lang effectief voorkomen dat Palestijnse eenheid ontstond. Als er nu gezamenlijke verkiezingen zouden komen, dan zou Hamas die volgens de meeste waarnemers ook op de WJO winnen. Israel is daar mordicus tegen. Dat de Amerikaanse president daar uit liefde voor de democratie mee akkoord gaat is dus zeer onwaarschijnlijk. En, inderdaad, Abbas heeft nog steeds niet gereageerd op het toch vrij spectaculaire aanbod van Hamas.

Saoedi-Arabië duwt Qatar weg

Maar er is meer aan de hand. De schamele financiële hulp die de mensen in de Gazastrook kregen komt uit het rijke oliestaatje Qatar. Helaas zijn sinds deze zomer de dictaturen in Saoedi-Arabië, de Golfemiraten en Egypte bezig Qatar economisch te wurgen. Voornaamste reden: Qatar onderhoudt goede betrekkingen met Iran. Ook Israel wil al langere tijd dat Qatar wordt aangepakt. Recent werd in Israel het Qatarese Al Jazeera het werken praktisch onmogelijk gemaakt. Egypte – financieel sterk afhankelijk van Saoedie-Arabië – “bemiddelt” nu tussen Hamas en Fatah. Het doel is Hamas weg te trekken uit de samenwerking tussen Qatar en Iran-Hezbollah.

Wat gaat Turkije doen?

Het is helaas nog iets ingewikkelder. Het bewind van de Syrische dictator Assad is aan de winnende hand. Daarmee wordt de ‘shiitische as’ hersteld: Iran-Syrië-Hezbollah. “Dat bedreigt Israël”, zegt een deel van de westerse media. Anderen zeggen “Dat biedt Hezbollah meer mogelijkheden om Libanon te verdedigen tegen een volgende Israelische aanval”. En “Het biedt Assad de mogelijkheid om Iran en Hezbollah om hulp te vragen tegen de voortdurende Israelische luchtaanvallen op Syrië”. Op de achtergrond is Turkije bezig zijn Syriëpolitiek aan te passen. Tot nu toe had het soennitische Turkije ambitie om de (soennitische) bevolking van Gaza te helpen in zijn nood.

Conclusie

Wij denken dat het “grote nieuws” over het aanbod van Hamas voorlopig vooral een zet is op een ingewikkeld politiek schaakbord. Hoe wreed dat ook klinkt tegen de achtergrond van de wanhoop van bijna twee miljoen mensen in ‘de Strook’ in de wetenschap dat die ellendige situatie het gevolg is van een doelbewuste politiek van Israel met medewerking van het corrupte deel van de Palestijnse Autoriteit. Als dit voorstel van de nieuwe leiding van Hamas reden geeft tot hoop, dan moet dat deze week blijken na het gesprek Trump-Abbas. Als de uitkomst zou zijn dat Egypte weer goederen doorlaat via de grensovergang Rafah, dan zou dat de grootste openluchtgevangenis ter wereld al een beetje lucht geven. De overall conclusie blijft: blijf druk uitoefenen op Israel!

de redactie

Lees meer