Voor de kinderen van Gaza naar het Strafhof in Den Haag

geplaatst door on Aug 13, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

De Gazastrook wordt al tientallen jaren door het Israel onder vuur genomen. Letterlijk en figuurlijk. En het duurt nu al 10 jaar dat Israel Gaza totaal belegert en via land, lucht en zee in een wurggreep houdt.

Honderden jaren lang was de Gazastrook een gebied waar handelsstromen voor inkomsten zorgden, waar nijverheid was en landbouw en visserij. Oude archeologische overblijfselen getuigen van een geschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.

De Israelische politiek is erop gericht de Gazastrook met zijn twee miljoen Palestijnen op het bestaansminimum te houden en het leven steeds verder onmogelijk te maken met geregelde bombardementen. De kinderen van Gaza betalen een hoge prijs door een gebrek aan drinkwater, door de uitreisbeperkingen, zelfs als zij ernstig ziek zijn. Maar ook door de beperkingen die Israel niet alleen oplegt op de invoer van bouwmateriaal voor de opbouw van de gebombardeerde en geruïneerde huizen, maar ook op de invoer van gas en olie om ziekenhuizen en andere belangrijke voorzieningen te laten functioneren. Israelische militairen verhinderen Palestijnse vissers om verder dan enkele mijlen met hun bootje de zee op te gaan om te vissen. Boeren lopen gevaar om bij het bebouwen van hun land dat grenst aan de afscheiding met Israel te worden neergeschoten.

Door deze blokkade weet de helft van de bevolking niet of zij de volgende dag te eten zullen hebben. De blokkade van Gaza is een collectieve straf die de kinderen hard treft. In juli 2017 rapporteerde de Verenigde Naties dat Gaza onleefbaar is geworden.

Tadamun steunt het werk van Defense for Children International Palestine in Nederland en Europa en werkt nauw met hen samen. Samen met Defense for Children International Palestine vraagt Tadamun aan het Internationale Strafhof in Den Haag om deze zaak te onderzoeken en om de verantwoordelijke autoriteiten aansprakelijk te stellen. Ook docP vraagt u om mee te doen: teken hier de petitie en deel deze oproep.

de redactie

Lees meer

Een nieuwe vorm van Palestijns verzet?

geplaatst door on Aug 11, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Twee weken van gedeelde solidariteit en geweldloos verzet door de Palestijnse inwoners van Jeruzalem hebben wonderen verricht. Het was meer dan alleen het feit dat de Israelische bezettingsmacht gedwongen werd de genomen veiligheidsmaatregelen rond de toegang tot de Al Aqsa moskee terug te draaien. […] Er is een nieuwe dynamiek ontstaan die zou kunnen leiden tot nieuwe politieke samenwerking tussen Palestijnen, Israeli’s en Arabische staten.

Inwoners van Jeruzalem die betrokken waren bij de dagelijkse protesten verklaarden in interviews dat zij voor het eerst sinds de bezetting in 1967 hun gezamenlijke aanpak, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid voor de stad met succes op één specifiek doel hebben gericht: permanente, vrije toegang tot het al Aqsa-complex.

Niet minder belangrijk is dat deze gebeurtenissen tegelijkertijd de aandacht vestigden op zowel de religieuze, politieke en nationale factoren in het leven van alledag van Palestijnen als op de Palestijnse kwestie.[…] Twee weken van onafgebroken bidden (dicht)bij de Al Aqsa moskee legden twee belangrijke punten bloot: hun materieel en persoonlijk welzijn als inwoner van Jeruzalem onder het zware juk van de Israelische bezetting en hun afwezige politieke Palestijnse vertegenwoordiging, die niet in staat is gebleken hun dagelijkse leefomstandigheden te verbeteren.[….]

Dit zou het begin kunnen zijn van nieuwe vormen van politiek activisme in de komende maanden en jaren – zeker gezien het feit dat Palestijnse inwoners van Israel het protest actief steunden en dat de zwaar in diskrediet gebrachte Palestijnse Autoriteit in Ramallah weinig invloed op de gebeurtenissen had.

Misschien wel de belangrijkste factor om te begrijpen waarom dit protest plaatsvond – en succesvol was – is de dagelijkse realiteit van iedere Palestijnse man, vrouw en kind in bezet Arabisch Oost-Jeruzalem. Deze mensen leven voortdurend met de angst en onzekerheid dat ze op ieder willekeurig moment gearresteerd, beschoten, lastiggevallen of door Israelische kolonisten uit hun huis gezet kunnen worden, hun verblijfsvergunning voor Jeruzalem wordt ingetrokken, een reisverbod opgelegd krijgen of geen bouw- of bedrijfsvergunning verleend wordt. Daarnaast hebben ze te maken met andere vormen van agressie die hun dagelijks leven bemoeilijken. De inwoners van Oost-Jeruzalem zijn van mening dat de Israelische bezetting hun leven opzettelijk zo moeilijk mogelijk maakt om op deze manier aan te sturen op emigratie. [….]

De Arabische inwoners van Jeruzalem vreesden dat de door Israel eenzijdig geïnstalleerde ‘veiligheids’ toegangspoortjes en camera’s zouden leiden tot andere veranderingen rond en op het Al Aqsa complex. In het verleden heeft Israel de Abraham Moskee in Hebron opgedeeld in een deel waar joden en een deel waar moslims kunnen bidden. De vrees voor wat met de Al Aqsa/Tempelberg kan gebeuren wordt ook gevoed door de groei van fanatieke zionistische groeperingen, die gesteund door sommige Israelische ministers, de moskee willen vernietigen en op die plek de oude joodse tempel willen herbouwen die daar ooit heeft gestaan. [….]

Lees meer

Giro d’Italia start in 2018 in Jeruzalem

geplaatst door on Aug 10, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

De timing van het bekend worden van dit nieuws is niet te verbeteren. Het komt kort nadat de regering Netanyahu hardnekkig heeft geprobeerd de afspraken rond het moslimheiligdom al Haram al-Sharif/Tempelberg in Jeruzalem te schenden door het plaatsen van de vernederende elektronische controlepoortjes. En nadat maandag jl. het schandaal rond Netanyahu zijn dieptepunt bereikte (The Times of Israel: omkoping, fraude en vertrouwensbreuk), melden de media nu dat de eerste drie etappes van de Giro d’Italia in 2018 in en rond Jeruzalem worden verreden. Er wordt zelfs geschreven dat een van deze etappes in de Oude Stad, dus bezet Oost-Jeruzalem, zal  plaatsvinden.

De sportjournalist en kenner van de Giro, Ludo van Klooster, vertelt aan de Volkskrant dat de organisatie maar één doel heeft: geld. De keuze voor Jeruzalem zou de organisatoren een paar miljoen euro opleveren. Wie dacht dat sport en politiek niets met elkaar hebben te maken, heeft nu iets om over na te denken. Een fietsfestijn in een stad waar apartheid de dagelijkse realiteit is. Vrij naar de Belastingdienst: winstgevender kunnen we het niet maken, cynischer ook niet.

In 2018 is het zeventig jaar geleden dat de staat Israel werd gesticht. Dat ging met een grote etnische zuivering gepaard: 750.000 mensen verloren huis en haard. Vanaf 1963 werd door de militaire en politieke leiders van Israel nagedacht over “uitbreiding”. Die kwam in 1967 toen grote gebieden werden veroverd; onder andere Oost-Jeruzalem. Een stad met grote symbolische – vooral religieuze – betekenis voor moslims en voor sommige joden en christenen. Veel religieuze joden, die tot dan toe sceptisch stonden ten opzichte van de staat Israel en zijn militaire ambities, werden geleidelijk “verleid” door de symboliek van de Klaagmuur en de verdwenen tempel. In 1980 werd Oost-Jeruzalem geannexeerd. De internationale gemeenschap erkent dat tot op de dag van vandaag niet.

Na zeventig jaar bekruipt velen het gevoel dat de joodse staat een tijdbom aan het voortbrengen is. Gestaag op weg naar de afgrond, de Palestijnen voor zich uitschuivend. Zo’n toekomst – waar ook progressieve, liberale joden in Nederland en in de VS, etc. indringend voor waarschuwen – maken de Giro d’Italia tot een potsierlijk detail. Maar soms moet je het detail kiezen als aanleiding voor een protest.

de redactie

Lees meer

Meningsverschil tussen Israel en Duitsland over clusterbommen

geplaatst door on Aug 9, 2017 in BDS, wapenindustrie |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Israel ziet af van de aankoop van in Duitsland gemaakte kanonnen. Dat heeft een speciale reden: Duitsland heeft kennelijk beperkingen opgelegd voor het gebruik van deze kanonnen. Volgens de Israelische krant Haaretz staat het Israel niet vrij om met dit oorlogstuig ook clusterbommen af te vuren (een clusterbom valt kort voor de inslag uiteen in vele kleinere bommetjes die zeer veel menselijke schade veroorzaken). Haaretz: Israel was concerned that the Germans would not give the army the “complete independence” it sought in the use of the cannon. DocP is overigens in het algemeen tegen de levering van militair materieel aan Israel. Dus voor een algemeen wapenembargo, in dit geval door Duitsland (of nog beter: de Europese Unie).

Duitse wapenleveranties liggen zeer gevoelig omdat Duitse regeringen zulke hulp aan Israel nog altijd beschouwen als een vorm van “Wiedergumachung” in verband met de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd zit Duitsland steeds meer in zijn maag met het extreme beleid van Israel tegen de Palestijnen en het onmogelijk maken van de door Duitsland voorgestane tweestaten oplossing. Jarenlang heeft Duitsland Israel bijvoorbeeld onderzeeërs geleverd (met veel subsidie) en die zelfs in principe geschikt gemaakt voor de lancering van kernraketten. Maar ook hierin is de laatste jaren de klad gekomen.

Duitsland is een van de ruim honderd landen die het internationale verdrag getekend hebben dat het gebruik van clusterbommen verbiedt. Dit wapentuig is des temeer berucht omdat ontelbare bommetjes niet direct ontploffen en nog jarenlang in de velden wachten op slachtoffers, vaak kinderen. Israel en de VS behoren tot de landen die niet hebben getekend.

Israel zal nu de kanonnen bestellen bij het eigen bedrijf Elbit. Elbit is een van de drie grote producenten in Israel van militaire en semimilitaire technologie. Elbit krijgt steeds meer een machtspositie binnen Israel. Het exporteert ook veel in die sector, reden waarom docP en andere boycotorganisaties Elbit op de korrel hebben.

CONCLUSIE: Het Israelische leger krijgt zijn lanceerinrichtingen voor clusterbommen, maar de wrijving met (zelfs) Duitsland is een veeg teken voor de toekomst.

de redactie

 

Lees meer

Vrije pers in Israel onder vuur

geplaatst door on Aug 7, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Is Israel een land dat zichzelf nog omhoog kan trekken uit het moeras waarin het zit? En waarin het de Palestijnen verstikt? Voorstanders van een boycot vinden van niet: druk van buitenaf is nodig. Nu wordt de laatste tijd ook de vrije pers het moeras ingetrokken. Afgelopen weekend werd bekend dat de zender Al Jazeera uit Israel moet verdwijnen. De journalisten hadden recent rond de kwestie Al Aqsa/Tempelberg nieuws gebracht dat de regering onwelgevallig was.

Zondag werd op een persconferentie door de minister van Communicatie aangekondigd dat het kantoor van Al Jazeera wordt gesloten en dat de accreditatie van zijn journalisten zal worden ingetrokken. De Israelische Knesset moet het besluit nog goedkeuren en zal dat naar verwachting doen. Al Jazeera was niet toegelaten tot de persconferentie. Israel volgt met zijn besluit het beleid van de Arabische dictaturen in Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Deze hebben een conflict met Qatar dat tot grote ergernis van Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten Al Jazeera sponsort. Het argument van de Israelische minister is, dat Al Jazeera door zijn berichtgeving “geweld heeft gestimuleerd” (inciting violence).

Het sluiten van een kritische zender is een stap in een al langer gaand proces. De vrije pers in de bezette gebieden wordt al sinds lang geleden onderdrukt, soms met zeer harde middelen. De laatste jaren worden ook wetten aangenomen die tot doel hebben om in Israel zelf kritische geluiden in de media – maar ook in de culturele sector – te smoren. Recent voorbeeld was het niet verlengen van de accreditatie van NRC journalist Derk Walters. Overigens blijft Al Jazeera aanwezig in de Gazastrook en Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Rami Khouri (hoogleraar aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet) zegt in een interview met Al Jazeera: “Regimes that want to control power will almost always go after two targets – the media and the foreigners.”

Israel is een land dat zich meer en meer opsluit in zijn eigen ‘bubble’ en kritische geluiden van buiten ziet als een vorm van agressie.

Achter deze link treft u een film aan met een discussie over het Israëlische beleid. Deelnemers zijn onder meer de genoemde Rami Khouri en Gideon Levy (kritische columnist van de Israelische Haaretz).

de redactie

Lees meer