Israels maatregelen tegen BDS moeten geheim blijven

geplaatst door on Jul 22, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Een wetsvoorstel om Israels inzet tegen de BDS beweging en tegen pogingen om ‘Israel te delegimitiseren’ uit de wet Vrijheid van Informatie te halen, is in eerste lezing door de Knesset aangenomen. Deze wet Vrijheid van Informatie geeft Israelische burgers de mogelijkheid om informatie bij een overheidsorgaan op te vragen. Volgens een persverklaring stemden 25 parlementsleden voor en 12 tegen het wetsvoorstel, met 1 onthouding.

Minister van Strategische Zaken, Gilad Erdan van de rechtse Likoed partij en belast met het bestrijden van de boycotbeweging, zei dat de “boycotorganisaties geografisch zijn verspreid en actief op verschillende gebieden. De organisaties hebben een netwerk van activiteiten opgebouwd en handelen in samenspraak met de Palestijnse Autoriteit”. Hij voegde daar aan toe dat “het een campagne van leugens is die haat aanwakkert.”

Volgens Erdan is de strijd tegen de boycotbeweging een “slagveld vergelijkbaar met ieder ander slagveld” en hij benadrukte dat de Israelische regering een strategie ontwikkelt om “campagne te voeren tegen dit fenomeen.” Onderdeel van deze strategie is, zoals te lezen valt in de persverklaring, een totale geheimhouding over de inzet van middelen tegen de zogenoemde ‘delegimitisering’. Het wetsvoorstel is bedoeld om het ministerie van Strategische Zaken toe te voegen aan een lijst van overheidsinstellingen die uitgezonderd zijn in voornoemde wet op Vrijheid van Informatie. Erdan verklaarde verder dat

“Een van de voorwaarden voor succes is dat we onze maatregelen geheim houden….Dit omdat het merendeel van de ministeriële acties niet door het ministerie zelf worden uitgevoerd, maar door instanties over de hele wereld die geen ruchtbaarheid willen geven aan hun banden met de [Israelische] staat.”

Naast deze campagne tegen pro-Palestijnse activisten die Israels politiek bekritiseren, en die in het geheim zal worden gevoerd als de wet wordt aan genomen, heeft de Israelische regering ook andere anti-BDS maatregelen aangekondigd, zoals de in maart 2017 aangenomen wet die de toegang tot het land ontzegt aan bezoekers die openlijk BDS hebben gesteund.

Nachaman Shai, Knessetlid voor Zionist Camp, een linkse coalitie in het Israelische politieke landschap, noemde de wet “censuur in een net pak”. Micky Rosenthal, die eveneens voor Zionist Camp in de Knesset zit, verklaarde dat hij “niet geloofde dat het nodig is om de wet Vrijheid van Informatie geweld aan te doen” en suggereerde daarmee dat het wetsontwerp bestaande Israelische wetgeving zal schaden.

De BDS beweging is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen met acties gericht tegen bedrijven die medeplichtig zijn aan Israels illegale bezetting van Oost Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. De Israelische regering daarentegen maakt zich steeds meer zorgen over de groei van de BDS beweging, omdat BDS een steeds breder draagvlak krijgt door de steun van bedrijven, universiteiten en religieuze instellingen over de hele wereld die desinvesteren uit instituties die medeplichtig zijn aan Israels schending van Palestijnse rechten.

In januari 2016 organiseerde de Knesset een conferentie over de mogelijkheden om BDS te bestrijden en reserveerde voor deze bestrijding 100 miljoen shekel (26 miljoen dollar) in de begroting van 2016. Verder heeft de Israelische regering ook wetgeving gemaakt om Israelische mensenrechtenorganisaties aan te pakken. Deze wetgeving heeft volgens mensenrechtenorganisaties tot doel kritiek tegen Israels beleid in Palestijnse gemeenschappen uit te roeien.

Israels minister-president Benjamin Netanyahu heeft vorige maand aangekondigd dat hij van plan is buitenlandse subsidies aan Israelische NGO’ nog verder aan banden te leggen, wat gezien wordt als weer een poging om mensenrechtenorganisaties in Israel de mond te snoeren.

Vertaling van een artikel van Ma´an News Agency 

Lees meer

Woensdag 19 juli: aanklacht in Den Haag bij het ICC

geplaatst door on Jul 18, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Wat gebeurt er morgen bij het Internationaal Strafhof?

Morgen (woensdag) zal er namens 50 Palestijnse vakbonden en 500 slachtoffers van het Israëlisch geweld in Palestina een aanklacht bij het Internationaal Strafhof (het International Criminal Court, ICC) worden ingediend. het Strafhof is gevestigd in Den Haag. De aanklacht richt zich op drie zaken die als misdaden volgens het internationaal recht worden beschouwd. Dat zijn:

  1. De blokkade van Gaza, waardoor twee miljoen mensen in de grootste openlucht gevangenis ter wereld leven.
  2. De Israelische aanval op de Gazastrook in 2014, waardoor 2.100 mensen de dood vonden (meer dan 500 kinderen) en waarbij 11.000 gewonden vielen.
  3. De Israelische kolonisatie van Palestina.

Vandaag komt een groep internationale advocaten aan in Nederland, vergezeld door een delegatie van Palestijnse vakbondsvertegenwoordigers en slachtoffers van de laatste aanval op Gaza. Het doel van hun komst is om persoonlijk de aanklacht tegen Israel bij het Internationaal Strafhof te komen overhandigen.

Vooraf hebben ze een persconferentie in het Mercure Hotel.

Wat doen wij?

DocP (en wij verwachten ook andere organisaties) wil een kleinschalige solidariteitsactie houden. En wel morgenmiddag tussen 12.30  en 14.30 in Den Haag. Plaats: Hotel Mercure op het Spui.

Vóór de advocaten en de Palestijnse delegatie naar het Strafhof gaan, geven zij een persconferentie. Die vindt plaats in het Mercure Hotel, aan het Spui nr. 180, van 13:00 – 14:30.

Zoals gezegd: geen grootscheepse demonstratie maar wel met een goed zichtbare solidariteitsgroep deze mensen – en zeker de slachtoffers die vanuit Gaza zijn afgereisd – verwelkomen!

Hopelijk tot morgen,

de redactie

 

 

Lees meer

12 jaar BDS: 12 successen in 2017

geplaatst door on Jul 12, 2017 in BDS, G4S |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Deze maand (9 juli) is het 12 jaar geleden dat de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) Beweging werd opgericht. Een breed scala van Palestijnse maatschappelijke organisaties schoven hun verschillen aan de kant om gezamenlijk geweldloos, allesomvattend en antiracistisch te strijden voor de verwezenlijking van Palestijnse grondrechten: het recht op vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en waardigheid.

De BDS oproep in 2005 belichaamt een overweldigende Palestijnse steun voor de eis tot beëindiging van Israels militaire bezetting en de ontmanteling van de illegale Muur, voor de beëindiging van Israels geïnstitutionaliseerde en gelegaliseerde systeem van rassendiscriminatie, door de VN gedefinieerd als apartheid, en het recht van vluchtelingen om terug te keren naar hun thuisland zoals vastgelegd in internationaal recht.

Geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse Antiapartheidsbeweging en de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging roept de BDS Beweging op tot wereldwijde boycot en desinvesteringsinitiatieven op het gebied van wetenschap, cultuur, economie en sport en tot het uitoefenen van druk op landen om betekenisvolle sancties aan Israel op te leggen totdat dit land al zijn verplichtingen volgens internationaal recht nakomt.

Jullie hebben ons niet in de steek gelaten.

Dit zijn 12 BDS successen behaald in 2017:

  1. Een VN-rapport  bevestigde dat Israel een apartheidssysteem heeft opgelegd aan het hele Palestijnse volk. In het rapport werd opgeroepen tot BDS maatregelen om een eind te maken aan Israels apartheidsregime.
  1. De Mennonite Church USA sprak zich met overweldigende meerderheid van 98% uit voor desinvestering uit bedrijven die profiteren van de Israelische bezetting van Palestijns land en sloot zich  hiermee aan bij andere belangrijke kerkelijke gemeenschappen, zoals de Presbyterian Church USA, de United Church of Christ en de United Methodist Church. De Mennonite resolutie riep kerkleden ook op tot een boycot van producten afkomstig uit Israels illegale nederzettingen, die gebouwd zijn op gestolen Palestijns land.
  1. Het recht op boycot zegeviert: Het Spaanse parlement bevestigde dat het recht om te pleiten voor BDS is beschermd door het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging. De Britse regering  verloor in een rechtszaak van de Palestine Solidarity Campaign. De rechter bepaalde dat de regering onwettig handelt als het beperkingen oplegt op desinvesteren uit Israelische bedrijven die medeplichtig zijn aan schendingen van Palestijnse mensenrechten. Het Zwitserse parlement blokkeerde pogingen van rechtse partijen die lobbyen voor Israel om BDS te criminaliseren.
  1. De grootste vakbondsfederatie in Noorwegen die bijna een miljoen arbeiders vertegenwoordigt, steunt een totale boycot van Israel opdat Palestijnen worden hersteld in hun rechten conform het internationaal recht.
Lees meer

Werkt het personeel van het Europese Parlement voor Israel?

geplaatst door on Jul 6, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Door David Cronin

Op dit moment is het gekkenwerk om alle consequenties van Brexit te voorspellen. Eén mogelijkheid echter, is dat het Britse vertrek uit de Europese Unie ertoe leidt dat Israel een paar pleitbezorgers in Brussel verliest. Bij die pleitbezorgers hoorden Britse Conservatieve leden van het Europese Parlement. Geoffrey Van Orden, een volksvertegenwoordiger uit het oosten van Engeland, vergoelijkt Israelische agressie op de arrogante manier die men kan verwachten van een gepensioneerde legerofficier (wat hij ook is). Eerder dit jaar beschuldigde hij de Palestijnen van “gewelddadige en gefrustreerde afgunst” op Israel’s “succes.”

belder

De Nederlandse politicus Bas Belder (midden) neemt deel aan een evenement dat onlangs werd georganiseerd door pro-Israelische lobbygroepen.

Van Orden heeft regelmatig contact met de Israellobby. Hij heeft toegegeven dat hij met Alex Benjamin, een toonaangevende pro-Israel lobbyist in Brussel, overleg pleegt over hoe de lobby georganiseerd is. Benjamin, de chef van de Europe Israel Public Affairs groep, is een voormalige perswoordvoerder voor het verbond van partijen waar Van Orden bij hoort. De zogeheten Europese Conservatieven en Hervormers, is de twee na grootste alliantie in het parlement. Behalve de Britse Conservatieven,  deze de extreemrechtse Deense Volkspartij en een aantal Christenzionisten, waaronder de Nederlandse SGP en CU.

“Tweede moederland”

Bas Belder, een Nederlandse politicus, hoort bij die Christenzionisten. Vanuit zijn Calvinistische achtergrond ziet hij Israel’s activiteiten als de vervulling van een Bijbelvoorspelling. Belder heeft gesteld dat “er geen dag voorbijgaat” zonder dat hij over Israel denkt als zijn “tweede moederland.”

Belder heeft wellicht de regels van het Europese Parlement geschonden. Uit berichten in de pers blijkt dat hij de afgelopen jaren heeft deelgenomen aan een aantal reisjes georganiseerd door pro-Israelische organisaties. Volgens een gedragscode zijn parlementsleden verplicht om alle reisjes die betaald worden door lobbygroepen op te geven. Sinds september 20014 zijn voor Belder geen aangiften ge-upload op de website van het parlement. Belder gaf geen antwoord op mijn vraag waarom hij geen details gepubliceerd heeft over de financiering van zijn bezoeken aan het Midden Oosten. Belder heeft erover opgeschept hoe rechtse parlementsleden hun “politieke gewicht” gebruikt hebben om te eisen dat beleidsdocumenten met kritiek op Israel uitgehold werden. In 2015 schreef hij een artikel voor The Jerusalem Post over zijn rol bij het torpederen van een poging om namens het Europese Parlement een oproep te doen voor de vrijlating van alle Palestijnse politieke gevangenen en het voor labelen van producten uit Israelische nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever.

Lafaards

Een deel van het werk van de Europese Conservatieven en Hervormers voor Israel wordt uitgevoerd door Elise Coolegem, adviseur van de groep over het Midden Oostenbeleid. Vorig jaar ondertekenden zij en Belder een opiniestuk, waarin de standpunten van de Israelische regering over Hamas en Hezbollah herkauwd worden.

Coolegem heeft nauwe banden met Israel. Voordat ze haar huidige baan kreeg, liep ze stage bij de EU ambassade in Tel Aviv en met het Internationaal Instituut voor Contra-terrorisme, een “denktank” in de nabijgelegen stad Herzliya. Dat instituut wil de Israelische onderdrukking van de Palestijnen omhullen met een laagje intellectuele waardigheid. Tussen de haviken die hun activiteiten besturen zit een voormalig hoofd van de Mossad, de Israelische spionagedienst. De Israelische ambassade in Brussel heeft een complete afdeling voor het Europese Parlement. Coolegem staat erom bekend dat ze contact houdt met Israelische diplomaten en pro-Israelische lobbyisten.

Ik stuurde een email naar Coolegem om te vragen naar de aard van haar werkrelatie met Israel en of ze betalingen heeft ontvangen van de Israelische staat. Zij gaf geen antwoord, maar stuurde mijn vragen door naar Jan Krelina, een woordvoerder van de de Europese Conservatieven en Hervormers. Krelina zei dat de regels van het parlement verbieden dat personeel betaald wordt door “derden” en “Ik kan u verzekeren dat al onze medewerkers die regels strikt respecteren.”

Krelina stelde ook dat voor het “werk van ons personeel professioneel contact nodig is” met diverse “diplomatieke missies.” Klinkt redelijk. Maar er zit een groot verschil tussen “professioneel contact” en kruiperigheid.

Coolegem’s activiteiten kunnen kruiperig worden genoemd, evenals die van de politici die ze adviseert.

Het correcte woord voor iemand die een pestkop verdedigt is lafaard. De Europese Conservatieven en Hervormers zijn regelrechte lafaards die vastbesloten zijn hun “politieke gewicht” in te zetten om die beruchte pestkop, Israel, te verdedigen.

Dit is een vertaling van een artikel dat is verschenen in The Electronic Intifada.

Lees meer

BDS successen in Zwitserland, Spanje en VK

geplaatst door on Jul 3, 2017 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

De Israelische campagne tegen de wereldwijde BDS beweging heeft de afgelopen tijd een paar gevoelige nederlagen geleden.

Zwitserland

Op 13 juni sprak de Zwitserse senaat zich uit tegen pogingen BDS te criminaliseren en financiering door de Zwitserse overheid te blokkeren van organisaties die zich inzetten voor bevordering van Palestijnse mensenrechten. Voorstellen hiertoe werden ingediend door Zwitserse rechtse partijen die lobbyen voor Israel.

Door niet akkoord te gaan met het verbod op steun aan het wettelijk vastgelegd recht te pleiten voor BDS met als doel een eind te maken aan Israelische mensenrechtenschendingen van Palestijnen, sluit Zwitserland aan bij Europese landen die zich eerder hierover uitspraken. In 2016 bekrachtigden de Europese Unie en de regeringen van Zweden, Ierland en Nederland het recht om BDS in te zetten ter bevordering van vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor de Palestijnse bevolking. Dit recht is gewaarborgd door de grondrechten van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.

Mensenrechtenadvocaat en lid van ‘BDS Zwitserland’ Roman Vonwil:

“Dit is een overwinning voor mensenrechtenverdedigers en een nederlaag voor de Israelische lobbygroepen die druk uitoefenen op parlementen in Europa om de antiracistische, vreedzame BDS beweging voor Palestijnse rechten te vereenzelvigen met antisemitisme en om geen subsidie meer te verlenen aan Palestijnse NGO’s die BDS onderschrijven. Het betekent een overwinning voor vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.”

Lees meer