4 juli lezing Shir Hever: Europa en Nederland helpen wapenindustrie Israël

geplaatst door on Jun 25, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Op maandagavond 4 juli spreekt de bekende Israëlische journalist en econoom Shir Hever in Amsterdam. De bijeenkomst is een samenwerking tussen Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), Diensten Onderzoek Centrum Palestina (docP) en Stop de Wapenhandel.

De militaire betrekkingen tussen Nederland, Europa en Israël staan centraal. De avond zal worden ingeleid door Shir Hever. De wapenindustrie is een belangrijk deel van de Israëlische economie. Per hoofd van de bevolking is Israël de grootste wapenexporteur. Van een wapenexportbeleid in ethische zin is geen sprake. De wapenindustrie, de staat, het leger, het bedrijfsleven en de wetenschap zijn in Israël ook op dit gebied nauw met elkaar verbonden.

Nederland en de EU spreken zich wel uit tegen de bezetting en de schendingen van internationaal recht en mensenrechten, maar dragen tegelijkertijd bij aan de Israëlische militaire industrie door aankoop van militaire producten en het verstrekken van Europese ‘innovatiesubsidies’ aan dubieuze wapenproducten als Elbit. De Israëlische wapenindustrie profiteert uitgebreid van het Europese programma “Horizon 2020”. Op deze avond zullen we bespreken hoe de militaire relaties tussen Nederland/EU en Israël bijdragen aan het in stand houden van de bezetting van Palestina. Wat is onze verantwoordelijkheid? En wat kunnen we hieraan doen? Duidelijk is dat militair optreden geen uitweg biedt in het Palestijns-Israëlische conflict en de afgelopen decennia veel leed heeft veroorzaakt. 

Shir Hever: De militaire betrekkingen tussen Nederland/EU en Israel Aanvang 20.00 uur, tot 22.00 uur. Plaats: Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam. Voertaal is Engels.

Shir Hever is werkzaam bij het Palestijns-Israëlische onderzoeksbureau Alternative Information Center (AIC). Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan over de politieke economie van de bezetting (https://palestinianstudies.org/2014-2/people/hever/). Hever stelt dat de bezetting Israël veel geld kost, maar tegelijkertijd ook veel geld oplevert. Een van de manieren waarop het conflict Israël geld oplevert is de verkoop van “combat proven” militaire producten. Dat wil zeggen dat zij getest zijn in de bezette gebieden en in oorlogen, zoals in Libanon..

Na de inleiding van Hever zal het rapport van Stop Wapenhandel over de militaire relaties tussen Nederland en Israël gepresenteerd worden. Aaneensluitend zal SRP spreken over verweving van Israëlische universiteiten met het militair-industrieel-complex en de noodzaak van een academische boycot. DocP vat zijn plannen voor de komende tijd samen.

Afsluitend is er ruimte voor vragen en debat.

Lees meer

Regering, beëindig uw medeplichtigheid!

geplaatst door on Jun 22, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Het belangrijkste doel van de BDS beweging is het beëindigen van medeplichtigheid met Israels overtredingen van het internationaal recht en het met voeten treden van de rechten van de Palestijnen. Door BDS spreken wij individuele consumenten erop aan dat zij morele keuzes kunnen maken, maar ook bedrijven en ja, de overheid.

Dat dit niet populair is bij de gevestigde politiek bleek vorige week uit de motie tegen directe en indirecte financiering van BDS, die door een Kamermeerderheid werd aangenomen.

Minister Koenders had eerder op Kamervragen een waarschuwend geluid laten horen: “De beweging die oproept tot “Boycott, Divestment and Sanctions” (BDS-beweging) wordt door een groot aantal NGO’s ondersteund. Het feit dat zij dat doen is voor het kabinet geen afwijzingscriterium voor financiering, aangezien uitlatingen of bijeenkomsten van de beweging worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering, zoals onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. […]” In verband met Kamervragen over subsidiëring van de Israelische NGO Breaking the Silence schreef de Minister dat financiering niet gebruikt mag worden voor activiteiten die strijdig zijn met het internationaal recht en dat  ontvangers van financiering zich niet schuldig mogen maken aan discriminatie of aanzetten tot haat en/of geweld.

Gezien dit standpunt zou te verwachten moeten zijn dat de Minister de BDS motie naast zich neerlegt. We houden dit in de gaten.

Lees meer

BDS: een discussie over lastige vraagstukken in een snel groeiende beweging

geplaatst door on Jun 22, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Introductie

De aanvallen van Israel op de BDS beweging en andere mensenrechtenverdedigers in de bezette gebieden zijn de laatste tijd in het nieuws niet onopgemerkt gebleven. Ook over de openlijke bedreigingen door hoge Israelische ambtenaren tegen BDS activisten en in het bijzonder tegen de medeoprichter van de Palestijnse BDS beweging Omar Barghouti is wereldwijd gepubliceerd. Maar het werk gaat gewoon door, evenals het debat over de versterking van de beweging bij Palestijnen in Israel en de bezette gebieden en daarbuiten, maar ook bij de wereldwijde solidariteitsbeweging. Er zijn een hoop onderwerpen waarover gesproken moet worden en sommige daarvan zijn lastig.

Nadia Hijab, directeur van Al Shabaka  ging hierover in gesprek met Omar Barghouti, die benadrukt dat hij hier uitsluitend voor zichzelf spreekt en dat zijn visie niet noodzakelijkerwijs de visie is van de brede BDS beweging of de Palestijnse BDS National Committee (BNC).

De doelen van de BDS beweging – zelfbeschikking, beëindiging bezetting, gelijkheid voor de Palestijnse inwoners van Israel en het recht op terugkeer – omvatten Palestijnse rechten volgens internationaal recht. Maar wij weten dat de BDS beweging alleen deze rechten voor Palestijnen niet kan verwezenlijken. Wat voor andere organisaties en welk mix van strategieën zijn hierbij onontbeerlijk?

Boycotactie is historisch gezien een van de belangrijkste strategieën van het volksverzet dat inzetbaar is door Palestijnen met de meest uiteenlopende achtergronden. De BDS beweging heeft nooit beweerd dat het de énige strategie is om Palestijnse rechten volgens internationaal recht te verwezenlijken. Andere methoden zijn bijvoorbeeld zowel het lokale volksverzet tegen de Muur en nederzettingen als juridische acties om Israel en zijn leiders verantwoordelijk te stellen voor de misdaden die zij hebben begaan tegen het Palestijnse volk.

Overigens is een van de belangrijkste strategieën die tot onze beschikking staan, maar die we nauwelijks inzetten, het op diplomatiek en politiek niveau samenwerken met parlementen en regeringen wereldwijd om Israels regime van bezetting, kolonialisme en apartheid te isoleren en om sancties opgelegd te krijgen zoals dat is gebeurd met het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Deze weg wordt echter vooral geblokkeerd door een medeplichtige Palestijnse bureaucratie, die geen democratisch mandaat heeft, noch principes en visie.

Lees meer

Protest voor de vrijheid van Bilal Kayed en tegen bevoorrechting kolonisten

geplaatst door on Jun 21, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

De Palestijnse politieke gevangene Bilal Kayed zou na 14,5 jaar van zijn leven te hebben doorgebracht in Israëlisch gevangenschap, op 13 Juni het daglicht weer zien. Terwijl zijn familie op hem stond te wachten, werd hij door het Israëlische bezettingsleger veroordeeld tot zes maanden in administratieve detentie zonder aanklacht of proces. Kayed is sinds 15 juni in hongerstaking om een einde te maken aan zijn administratieve detentie. Op vrijdag 24 juni zijn er internationaal protesten in solidariteit met Kayed en zijn vrijlating te eisen.

Terwijl Bilal Kayed illegaal gevangen wordt gehouden door Israël, betaalt de Nederlandse regering al jarenlang illegale AOW-uitkeringen aan illegale kolonisten in de West Bank. De AOW-uitkering voor illegale Israëlische kolonisten is hoger dan die voor ouderen in Nederland! De Nederlandse AOW-uitkering aan illegale kolonisten gaat in tegen internationaal en Nederlands recht. Wij eisen een einde aan deze praktijk van steun aan de kolonisatie en bezetting van Palestina.

Vrijheid voor Bilal Kayed en alle Palestijnse gevangenen!
Stop administratieve detentie!

Stop AOW-uitkeringen aan illegale kolonisten!
————————–——-
Meer informatie over Bilal Kayed en de AOW-uitkeringen aan kolonisten:

Over Bilal Kayed: http://samidoun.net/2016/06/oproep-tot-actie-24-en-25-juni-actiedagen-voor-de-bevrijding-van-bilal-kayed-en-het-einde-van-administratieve-detentie/

Over de illegale Nederlandse AOW-uitkeringen aan illegale kolonisten:
Artikel NRC: http://www.nrc.nl/next/2016/06/18/asscher-liet-wet-overtreden-voor-aowers-in-bezet-1628104

Reconstructie, inclusief illegale handelingen ministers, NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/17/wat-gaat-er-mis-als-we-gewoon-blijven-betalen

Video Salaheddine: https://www.youtube.com/watch?v=1d1laa5LtVU
——
Organiserende organisatie:

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Palestijnse Politieke Gevangenen Solidaritetsnetwerk

Lees meer