FIFA sponsort apartheidsvoetbal in bezet Palestina

geplaatst door on Sep 23, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

De Fédération Internationale de Football Association (FIFA) is sponsor van wedstrijden van de Israëlische competitie die doorgaan in koloniale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Deze wedstrijden gaan door op gronden die onwettig zijn afgenomen van de Palestijnse bewoners. Bovendien is toegang tot deze wedstrijden verboden voor de Palestijnse bevolking van de bezette gebieden.

De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch onderzocht de situatie en publiceerde zijn bevindingen over deze praktijk in zijn rapport Israel/Palestine: FIFA Sponsoring Games on Seized Land. De organisatie wijst er op dat het verplaatsen van de eigen bevolking door de bezetter naar vestigingen in bezet gebied een overtreding is van de Vierde Conventie van Genève en oorlogsmisdaden zijn.

Lees verder bij de bron van dit artikel: dewereldmorgen.be

Lees meer

VVD kiest stelselmatig partij voor Israël in conflict met Palestijnen

geplaatst door on Sep 18, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Sinds 2010 is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) de grootste partij in zowel de Tweede Kamer als in de regeringscoalitie. Daarmee speelt zij een sleutelrol in debatten en in beleidsvorming ten aanzien van buitenlandspolitieke vraagstukken waaronder de kwestie Israël-Palestina. Onderzoek wijst uit dat de VVD in deze periode de band met de Staat Israël stelselmatig laat prevaleren boven de rechten van de Palestijnen.[1] Maar ook daarvóór blijkt dat het geval te zijn geweest.

De VVD is in 1948 opgericht, hetzelfde jaar dat de Staat Israël tot stand kwam. Nog in datzelfde jaar leverde de partij aan het eerste kabinet-Drees een minister van Buitenlandse Zaken, Dirk Stikker. Diens opstelling en die van zijn ministerie inzake erkenning van de nieuwe staat was aarzelend. Daarmee wilde hij geen haast maken. Dat was omwille van de internationale betrekkingen van Nederland, vooral het veiligstellen van een speciale band met Indonesië – het voormalige Nederlands-Indië, met de grootste moslimbevolking ter wereld. Het duurde dan ook tot januari 1950 voordat Nederland tot officiële erkenning van de Staat Israël overging.

Gedurende de jaren ’50 echter werden pro-Israëlische sentimenten in de Nederlandse samenleving en politiek steeds sterker. Afschuw over de genocide op de Europese – onder wie Nederlandse – joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is daarbij vooral bepalend geweest. Elke politieke stroming gaf haar eigen ideologische invulling aan steun aan de Staat Israël. Zo zag de sociaaldemocratische PvdA in de jonge staat aanvankelijk een belangwekkend socialistisch experiment. Voor confessionelen, vooral de protestanten onder hen, speelde het idee van het ‘Beloofde Land’, dat aan het ‘oude verbondsvolk’ toebehoort, een belangrijke rol. De rechts-liberale VVD beschouwde in de context van de Koude Oorlog Israël – een staat die door ondernemende joodse pioniers tot stand was gebracht – vooral als een bolwerk van het Vrije Westen in een vijandig Midden-Oosten.

Zo steunde de VVD tijdens de Suez-crisis van 1956 – rondom de Egyptische nationalisatie van het Suezkanaal – het Israëlische (plus Frans-Britse) militaire offensief tegen het Arabisch nationalistische Egypte van president Gamal Abdul Nasser, die als ‘een handlanger’ van de communistische Sovjetunie werd gezien.

Egbert Harmsen heeft een achtergrond in Midden-Oosten- en Islamstudies. In 2007 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de rol van particuliere moslimwelzijnsorganisaties in het maatschappelijk middenveld van Jordanië (Islam, Civil Society and Social Work – Muslim Voluntary Welfare Associations in Jordan between Patronage and Empowerment; Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Lees verder bij de bron van dit artikel: Internationale Spectator

Lees meer

Gate48: Wij laten ons de mond niet snoeren

geplaatst door on Sep 11, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Volgende week, tussen 14-16 september, organiseert de Nederlands-Israëlische organisatie gate48 het symposium “Securitizing Worlds: a Critical Look at the Israeli Global Security Industry” in CREA te Amsterdam. De sprekers op dit academische symposium zullen een kritische blik werpen op de verschillende manieren waarop de Israëlische veiligheidsindustrie haar technologieën, kennis en ideeën naar andere landen exporteert.

Tijdens zijn bezoek aan Nederland deze week zei de Israëlische premier Netanyahu: ‘Ik weet dat velen in Europa geleidelijk aan inzien dat Israël niet alleen zichzelf verdedigt maar ook Europa helpt te verdedigen. We delen met u, onze dierbare vrienden, onze ervaring, technologie en andere bekwaamheden’. Het feit dat zo’n uitspraak klakkeloos wordt aangenomen in Nederland, maakt dit evenement en kritische geluid des te relevanter.

Gate48:

De kritische benadering die wij presenteren, schijnt echter onaanvaardbaar te zijn voor sommige groepen in de Nederlandse samenleving, met name de Joodse pro-Israël lobby CIDI en de orthodox- christelijke politieke partij SGP. In een brief aan het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam beweert CIDI dat ons symposium een bedreiging vormt voor de academische vrijheid en academische kwaliteit op de universiteit, alsook de veiligheid van (vooral Joodse) medewerkers en studenten. De SGP stelde op 6 september vragen aan de Minister van Onderwijs, waarbij wij ervan beschuldigd werden ‘een voedingsbodem […] voor antisemitisme’ te creëren.
 
Deze pogingen om het symposium zowel publiekelijk als achter de schermen te saboteren vinden wij onacceptabel. Wij beschouwen ze als een bedreiging voor de academische vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en onze vrijheid als een Nederlandse NGO om kritiek te uiten. Onze academische bestuursleden, die dit symposium hebben georganiseerd, worden aangevallen en gemonitord in een poging hun academisch werk te controleren. Dat vinden wij zorgwekkend en onaanvaardbaar.
 
Ja, ons symposium geeft ruimte aan de kritische stemmen die vooralsnog een marginale rol spelen in het publieke debat, dat nog altijd beheerst wordt door het gedachtegoed en de informatie van de huidige Israëlische regering. Maar in onze publieke en academische discussies en debatten bieden we ook de ruimte aan andere ideeën en opinies vanuit het publiek, mits op respectvolle wijze gepresenteerd.
De beschuldiging dat wij antisemitische ideeën stimuleren is schandalig. Te vaak en te gemakkelijk wordt een direct verband gelegd tussen kritiek op de Israëlische bezetting enerzijds en antisemitisme of delegitimatie van het bestaan van Israël anderzijds. Maar dat iets steeds herhaald wordt, betekent nog niet dat het waar is; en je kan er evenmin de wrede, structureel gewelddadige werkelijkheid mee verhullen.
 
Als een Israëlisch-Nederlandse organisatie beschouwt gate48 het als haar plicht om de overtredingen die het gevolg zijn van de bezetting aan het licht te brengen en ervoor te pleiten dat de Nederlandse regering zich actief inzet voor de vrijheid van het Palestijnse volk.
We laten ons de mond niet snoeren en we heten iedereen, wat zijn of haar mening ook is, welkom op ons symposium, om naar onze kritische gedachten te luisteren en erover met ons te discussiëren.

 

Het symposium wordt georganiseerd door gate48 in samenwerking met de Leonhard-Woltjer Foundation, SECURCIT (ERC, UvA); NICA (UvA), Haëlla Stichting en CREA.

Voor het programma van het symposium kijk op de website van Gate48

securitizing_web_poster-320x452
Lees meer

Servaes noemt opschorting samenwerking met Israël als mogelijkheid

geplaatst door on Sep 10, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Tijdens het bezoek van de Israëlische premier Netayahu vond achter gesloten deuren een gesprek plaats tussen leden van de Tweede Kamer en de Israëlische gast. Van dat gesprek komt geen verslag naar buiten. Wat wel naar buiten kwam is een open brief die het Kamerlid Michiel Servaes (PvdA) aan Netanyahu schreef. Dat is een stevige brief, zeker voor een woordvoerder van een partij die in de regering zit. Wij zouden waarschijnlijk een hardere brief hebben geschreven. Maar het is van belang dat Servaes – zittend in het regeringskamp – de opschorting van de samenwerking met Israël als mogelijke sanctie in discussie brengt.

Servaes schreef onder andere aan Netanyahu:

Laten we het daarom hebben over hoe het komt dat de steun voor het beleid van Israël in Nederland zo sterk is afgenomen. Wellicht kunt u daarbij niet louter op anderen en op externe omstandigheden wijzen, maar bent u bereid om juist uw eigen verantwoordelijkheid tegen het licht te houden. Alleen u en uw regering kunnen immers besluiten om te stoppen met het schenden van het internationaal recht en echt leiderschap te tonen door de Palestijnse staat te erkennen.

 

Het is nog niet te laat, maar met de aankomende, trieste mijlpaal in 2017 van 50 jaar bezetting van de Palestijnse gebieden worden de mogelijkheden wel rap schaarser. Hoe snel het begrip voor uw aanpak in de Nederlandse politiek is weggevloeid bleek kort voor de zomer.

 

Voor het eerst steunde een parlementaire meerderheid een motie waarin klip en klaar gesteld wordt dat de samenwerking met Israël wordt opgeschort als uw regering illegaal beleid blijft voeren en vredesinitiatieven blijft afwijzen. Een ruime meerderheid in de Nederlandse samenleving denkt er precies zo over.

Ik hoop dat u zich realiseert dat alleen een radicale ommekeer in uw beleid deze trend nog kan keren.

Over het gesprek met Netanyahu twitterde Servaes dat hij het een lang maar teleurstellend gesprek vond, dat het Netanyahu aan zelfreflectie ontbreekt en dat hij in totale ontkenning is over het effect van de bezetting op het leven van de Palestijnen.

servaestweets

 

Laten wij hopen dat deze opstelling van Servaes, samen met het kleine omslagje dat zich momenteel bij het CDA voordoet, bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken dit najaar, vertaald in een scherpere opstelling van een Kamermeerderheid tegenover de Israëlische regering. Wij zullen de voorbereidingen van dat debat nauwlettend volgen.

Lees meer

De duisternis achter het “bruisende nachtleven van Tel Aviv” in het Bimhuis (Update)

geplaatst door on Sep 8, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Update: 12 september 2016

Op vrijdag 9 september staat “A Night in Tel Aviv” op het programma van het Bimhuis, een avond die volgens de aankondiging de sfeer zal oproepen van het bruisende nachtleven van de metropool aan de Middellandse Zee. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door de Israelische ambassade in Nederland.

Niet verwonderlijk, de avond past perfect in de strategie van de “Brand Israel Campaign”, door Israel in het leven geroepen om internationaal het imago van Israel op te vijzelen en de publieke aandacht van Israels oorlogsmisdaden af te leiden.

Met de omschrijving van Tel Aviv als bruisende wereldstad wordt het zicht ontnomen aan de duistere aspecten van deze stad. Tel Aviv strekt zich uit over vier verwoeste en etnisch gezuiverde Palestijnse dorpen en de historische Palestijnse stad Jaffa.

Tel Aviv is het centrum van Israels regime van onderdrukking, kolonisatie en apartheid. Tel Aviv is dan ook diepgaand betrokken bij het verdoezelen van de Israelische schendingen van zowel humanitair als internationaal recht.

Lees meer