Film optreden Shir Hever in Amsterdam

geplaatst door on Jul 23, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

 

Op 4 juli jl. heeft de Israelische journalist en econoom Shir Hever op uitnodiging van Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), docP en Stop de Wapenhandel een lezing gegeven in CREA/Amsterdam. Er was veel belangstelling; in de zaal volgden zo’n honderd mensen het verhaal van Shir Hever over de rol die de wapenindustrie en de veiligheidsindustrie in het algemeen (sensors, identificatiesystemen, etc.) spelen in de Israelische economie. Er werd ook een rapport over dit onderwerp, specifiek gericht op de relatie Nederland–Israël, gepresenteerd door Stop de Wapenhandel.

Klik hier voor de video met de opening van de avond en de inleiding van Shir Hever.

Lees meer

Palestijnen gebruiken Pokémon Go om de dagelijkse onderdrukking onder de aandacht te brengen

geplaatst door on Jul 21, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

De smartphonehype Pokémon Go wordt op een unieke manier ingezet om aandacht te vragen voor de situatie van Palestijnen die onder de Israelische militaire bezetting leven. Hoewel het spel officieel nog niet is uitgebracht in de bezette gebieden slaagden handige gebruikers er in om het systeem te omzeilen en de app al te gebruiken.

Een gebruiker twitterde een afbeelding van Pikachu, één van de Pokemon’s wezentjes, tussen het puin van een verwoest gebouw met vermelding van zijn gezondheidstoestand als “DOOD”.

Het bijschrift luidde: “Zo ziet #PokemonGo er uit in Gaza, Palestina.

pokemon1

Lees meer

Officieel protest tegen vernielen woningen en kinderopvang. Europees gefinancierde “structuren” weggebulldozerd

geplaatst door on Jul 21, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Acht Europese ambassadeurs

De Engelse krant The Guardian schrijft deze week over een brief van acht ambassadeurs van Europese landen aan het Israëlische leger. In de brief wordt geprotesteerd tegen het vernielen van eenvoudige woningen en een kinderopvang door het leger. De bouwkundige “structuren” – vaak eenvoudige caravans of tenten en geïmproviseerde waterputten – zijn al vele jaren doelwit van legerbulldozers. In dit geval gaat het om Bedoeïenen in de regio Jericho in de Jordaanvallei. Het ligt in gebied C (Area C) waar het Israëlische leger alles voor het zeggen heeft, hoewel in 1993 al was overeengekomen dat dit gebied deel zou uitmaken van de Palestijnse staat. Daarom is de brief ook aan een legergeneraal gericht. De Jordaanvallei is een zeer vruchtbaar deel van het bezette gebied. Er komen producten vandaan – dadels, schoonheidsmiddellen (Ahava), wijn, etc. – die een rol spelen in de boycotcampagnes van docP en andere BDS-organisaties. Bovendien ligt de Jordaanvallei strategisch: hij sluit de bijna drie miljoen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever af van de Palestijnse vluchtelingen in Jordanië. Israël is er al voor een groot deel in geslaagd om de oorspronkelijke bevolking van Palestijnen en Bedoeïenen hier te verdrijven en te vervangen door joodse kolonisten.

Europees gefinancierd

De ambassadeurs verwijten Israël het schenden van de mensenrechten die zijn vastgelegd in het internationaal recht. Bovendien gaat het om woningen en een kinderopvang die was betaald door Europese regeringen. Het grofweg platbulldozeren van met Europese humanitaire hulp neergezette voorzieningen is iets dat bij Europese regeringen en de EU tot steeds meer ergernis leidt. Het Israëlische leger zet daarbij middellen in – bulldozers van Caterpillar bijvoorbeeld – die een rol spelen in de wereldwijde boycotacties. Er zijn vermoedens dat Israël meer Europees gefinancierde gebouwen is gaan vernielen uit wraak voor het “etiketterings besluit” van de EU.

Ook Duitsland

De landen die hebben ondertekend zijn: Spanje, Italië, Zwitserland, België, Zweden, Duitsland, Ierland en Noorwegen. Uit het bericht van The Guardian blijkt niet waarom andere Europese landen, zoals Nederland, de brief niet hebben mee ondertekend (mogelijk omdat Nederland in dit geval niet had mee gefinancierd). Opvallend is dat Duitsland wel ondertekent; dat land is meestal erg voorzichtig met kritiek op Israël. In de afgelopen jaren zijn herhaaldelijk dit soort diplomatieke brieven en rapporten bekend geworden via uitlekken, terwijl de regeringen van een of twee landen wel tekenden maar dat geheim wilden houden.

(foto: http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2016/02/israel-sloopt-in-twee-weken-tijd-45.html)

de redactie

Lees meer

Republikeinse Partij in de VS: de aap komt uit de mouw

geplaatst door on Jul 17, 2016 in BDS |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Morgen begint de Republikeinse Conventie in de Verenigde Staten. Donald Trump zal in Cleveland door de duizenden afgevaardigden aangewezen worden als de kandidaat van de Partij voor de presidentsverkiezingen die op 8 november dit jaar plaatsvinden. Het Midden-Oosten zal een van de thema’s zijn, maar het zal toch in de schaduw staan van de binnenlandse politiek. Trump drijft niet op een plotseling toegenomen liefde voor Israël. Trump surft op een “veenbrand” in Amerika: de woede over de economische achteruitgang van de middenklasse; de haat tegen de banken en “snelle jongens” die er met pensioengelden vandoor zijn gegaan. En ook de angst voor loondumping (“China”) die veel mensen doet terugkruipen onder hun evangelisch-christelijke stolp.

In dat klimaat heeft de Israël lobby binnen de Republikeinse Partij in stilte zijn werk gedaan. En dat hebben zij goed gedaan, vanuit Israël gezien en als je kijkt naar de korte termijn. Zij hebben namelijk kans gezien om de tweestatenoplossing te doen verdwijnen uit het verkiezingsprogramma. Als je naar de langere termijn kijkt heeft de Israëllobby in de VS daarmee iets in gang gezet dat het lijden van de Palestijnen kan verlengen, maar dat ook rampzalig kan uitpakken voor de niet-fundamentalische joden in Israël. Wat de Republikeinse Partij deze week doet is stap één op weg naar een joodse staat inclusief de bezette Westelijke Jordaanoever. De tweestatenoplossing – volgens velen de laatste kans op een menswaardig samenleven van Palestijnen en joden, volgens anderen al jaren een illusie – wordt stilletjes bij het oudvuil gezet.

De tweestatenoplossing – een levensvatbare Palestijnse staat naast Israël – is sinds 1993 het heilige doel van de internationale statengemeenschap. In 1993/1995 werden de Oslo Akkoorden getekend. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw zou alles geregeld zijn: “the final status”. Israël wist telkens aan zo’n akkoord te ontsnappen en kon daardoor meer dan een half miljoen kolonisten in bezet gebied vestigen. Het concept voor het programma waarmee de Republikeinen nu de presidentsverkiezingen willen ingaan lekte een paar dagen geleden uit en zal waarschijnlijk worden aangenomen. De presidentskandidaat gaat in feite voor een Groot Israël en dus ook voor een ongedeeld Jeruzalem als hoofdstad van een joodse staat. Trump zelf noemt het stuk, the “most pro-Israel of all time!” En dat bedoelt hij positief.

Veel Europeanen denken dat Trump kansloos is. Dat is hij niet, blijkt uit de polls. Bovendien: er is een soortgelijke programmacommissie bij de Democratische Partij. Die heeft vorige week besloten om de volgende passage uit het verkiezingsprogramma te schrappen: de Partij roept Israël op “to end the occupation and illegal settlements”. Voor de meeste Amerikaanse kiezers is dit een non-issue. Daarom kon de Israëllobby beide kandidaten op een uitzichtloze koers sturen.

de redactie

Lees meer

BDS blijft groeien ondanks Israels onderdrukkingsoffensief: elf voorbeelden

geplaatst door on Jul 13, 2016 in BDS, G4S |

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Israel slaagt er maar niet in om de wereldwijd toegenomen steun voor de elf jaar geleden opgerichte BDS beweging te stoppen en daarom heeft de Israelische regering een wanhopig en gevaarlijk tegenoffensief gelanceerd en zet alle middelen in om de beweging te demoniseren.

Niettemin is steun voor BDS niet alleen toegenomen maar  in een stroomversnelling geraakt. Westerse regeringen, grote politieke partijen en de belangrijkste internationale mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen maanden BDS erkend als een legitiem middel om met geweldloze campagnes te pleiten voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor Palestijnen.

Onderstaand volgt een greep uit de ontwikkelingen in de BDS beweging in de eerste helft van 2016. Eerder zijn publicaties verschenen over de belangrijke BDS successen in 2014 en 2015.

  1. De #RightToBoycott campagne krijgt steeds meer steun van organisaties en overheden

Op verzoek van Israel proberen de Amerikaanse, Engelse, Franse en Canadese regeringen BDS te verbieden. Israel legt een reisverbod op aan de medeoprichter van de BDS beweging Omar Barghouti en zegt dat het wellicht zijn verblijfsvergunning zal intrekken. Reguliere organisaties en zelfs regeringen zien Israels onderdrukkingsoffensief tegen BDS als een gevaarlijke aanslag op fundamentele vrijheden.

Zweedse, Ierse en Nederlandse kabinetsleden hebben publiekelijk het recht verdedigd om door middel van BDS te pleiten en campagne te voeren voor Palestijnse rechten volgens internationaal recht, evenals organisaties als Amnesty Internationalde Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) en de American Civil Liberties Union (ACLU).

Meer dan 23.000 mensen hebben de petitie aan de Verenigde Naties ondertekend over #RightToBoycott en op de vergadering van de VN Mensenrechtenraad (UNHRC) op 27 juni jl. werd een verklaring hierover gepresenteerd.

Israels antidemocratische onderdrukkingsoffensief heeft de steun aan de BDS beweging niet doen afnemen maar heeft de beweging juist meer bekendheid én nieuwe doelgroepen opgeleverd.

Lees meer