Meningsverschil tussen Israel en Duitsland over clusterbommen

geplaatst door on Aug 9, 2017 in BDS, wapenindustrie |

Israel ziet af van de aankoop van in Duitsland gemaakte kanonnen. Dat heeft een speciale reden: Duitsland heeft kennelijk beperkingen opgelegd voor het gebruik van deze kanonnen. Volgens de Israelische krant Haaretz staat het Israel niet vrij om met dit oorlogstuig ook clusterbommen af te vuren (een clusterbom valt kort voor de inslag uiteen in vele kleinere bommetjes die zeer veel menselijke schade veroorzaken). Haaretz: Israel was concerned that the Germans would not give the army the “complete independence” it sought in the use of the cannon. DocP is overigens in het algemeen tegen de levering van militair materieel aan Israel. Dus voor een algemeen wapenembargo, in dit geval door Duitsland (of nog beter: de Europese Unie).

Duitse wapenleveranties liggen zeer gevoelig omdat Duitse regeringen zulke hulp aan Israel nog altijd beschouwen als een vorm van “Wiedergumachung” in verband met de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd zit Duitsland steeds meer in zijn maag met het extreme beleid van Israel tegen de Palestijnen en het onmogelijk maken van de door Duitsland voorgestane tweestaten oplossing. Jarenlang heeft Duitsland Israel bijvoorbeeld onderzeeërs geleverd (met veel subsidie) en die zelfs in principe geschikt gemaakt voor de lancering van kernraketten. Maar ook hierin is de laatste jaren de klad gekomen.

Duitsland is een van de ruim honderd landen die het internationale verdrag getekend hebben dat het gebruik van clusterbommen verbiedt. Dit wapentuig is des temeer berucht omdat ontelbare bommetjes niet direct ontploffen en nog jarenlang in de velden wachten op slachtoffers, vaak kinderen. Israel en de VS behoren tot de landen die niet hebben getekend.

Israel zal nu de kanonnen bestellen bij het eigen bedrijf Elbit. Elbit is een van de drie grote producenten in Israel van militaire en semimilitaire technologie. Elbit krijgt steeds meer een machtspositie binnen Israel. Het exporteert ook veel in die sector, reden waarom docP en andere boycotorganisaties Elbit op de korrel hebben.

CONCLUSIE: Het Israelische leger krijgt zijn lanceerinrichtingen voor clusterbommen, maar de wrijving met (zelfs) Duitsland is een veeg teken voor de toekomst.

de redactie

 

Lees meer

Stop Belgische samenwerking met Israelische politie – Stop LAW-TRAIN

geplaatst door on Feb 8, 2017 in BDS, wapenindustrie |

 

In België hebben 482 academici en meer dan 190 kunstenaars en artiesten het Federaal Parket, de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken in een open brief opgeroepen om zich terug te trekken uit het door de EU gefinancierde onderzoeksproject LAW-TRAIN. In dit project werken België en Spanje samen met het Israelische Landelijke Politiecorps.

LAW-TRAIN houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe ondervragingsmethoden en wordt gecoördineerd door de Israelische Bar-Ilan Universiteit, die nauwe banden heeft met het leger en de veiligheidsdiensten in dat land.

De ondertekenaars van de open brief (Nederlandse en Engelse  versie) benadrukken dat Israelische ondervragingstechnieken uitgetest worden op Palestijnen. Israels onwettige detentie van Palestijnse politieke gevangenen en de systematische mishandelingen en martelingen door Israelische veiligheidsdiensten tijdens verhoren is uitgebreid gedocumenteerd. Alleen al in 2016 zijn minstens 7000 Palestijnen, waaronder meer dan 400 kinderen, door deze veiligheidsdiensten aan een verhoor onderworpen. Lees hierover bijvoorbeeld het door BACBI (Belgian Campaign for an Academic and Cultural Boycott of Israel) gepubliceerde LAW-TRAIN dossier. Klik hier  voor de Nederlandse en hier voor de Engelse versie.

Eerder, in september 2016, hebben academici werkzaam bij de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) de rector opgeroepen de samenwerking met de Bar Ilan universiteit via het LAW-Train project te beëindigen. De KUL is de enige Europese universiteit die bij dit project is betrokken.

In de zomer van 2016 heeft de Portugese regering na zware druk vanuit vele maatschappelijke organisaties en politieke partijen besloten de samenwerking met Israel in het LAW-TRAIN project te beëindigen.

Het is onbegrijpelijk dat op de officiële EU-website van het project met trots wordt vermeld dat LAW-TRAIN glansrijk is geslaagd voor de ethische toets door Horizon2020 (de EU financieringsbron van dit project).

Lees meer