12 jaar BDS: 12 successen in 2017

geplaatst door on Jul 12, 2017 in BDS, G4S |

Deze maand (9 juli) is het 12 jaar geleden dat de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) Beweging werd opgericht. Een breed scala van Palestijnse maatschappelijke organisaties schoven hun verschillen aan de kant om gezamenlijk geweldloos, allesomvattend en antiracistisch te strijden voor de verwezenlijking van Palestijnse grondrechten: het recht op vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en waardigheid.

De BDS oproep in 2005 belichaamt een overweldigende Palestijnse steun voor de eis tot beëindiging van Israels militaire bezetting en de ontmanteling van de illegale Muur, voor de beëindiging van Israels geïnstitutionaliseerde en gelegaliseerde systeem van rassendiscriminatie, door de VN gedefinieerd als apartheid, en het recht van vluchtelingen om terug te keren naar hun thuisland zoals vastgelegd in internationaal recht.

Geïnspireerd door de Zuid-Afrikaanse Antiapartheidsbeweging en de Amerikaanse Burgerrechtenbeweging roept de BDS Beweging op tot wereldwijde boycot en desinvesteringsinitiatieven op het gebied van wetenschap, cultuur, economie en sport en tot het uitoefenen van druk op landen om betekenisvolle sancties aan Israel op te leggen totdat dit land al zijn verplichtingen volgens internationaal recht nakomt.

Jullie hebben ons niet in de steek gelaten.

Dit zijn 12 BDS successen behaald in 2017:

  1. Een VN-rapport  bevestigde dat Israel een apartheidssysteem heeft opgelegd aan het hele Palestijnse volk. In het rapport werd opgeroepen tot BDS maatregelen om een eind te maken aan Israels apartheidsregime.
  1. De Mennonite Church USA sprak zich met overweldigende meerderheid van 98% uit voor desinvestering uit bedrijven die profiteren van de Israelische bezetting van Palestijns land en sloot zich  hiermee aan bij andere belangrijke kerkelijke gemeenschappen, zoals de Presbyterian Church USA, de United Church of Christ en de United Methodist Church. De Mennonite resolutie riep kerkleden ook op tot een boycot van producten afkomstig uit Israels illegale nederzettingen, die gebouwd zijn op gestolen Palestijns land.
  1. Het recht op boycot zegeviert: Het Spaanse parlement bevestigde dat het recht om te pleiten voor BDS is beschermd door het recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging. De Britse regering  verloor in een rechtszaak van de Palestine Solidarity Campaign. De rechter bepaalde dat de regering onwettig handelt als het beperkingen oplegt op desinvesteren uit Israelische bedrijven die medeplichtig zijn aan schendingen van Palestijnse mensenrechten. Het Zwitserse parlement blokkeerde pogingen van rechtse partijen die lobbyen voor Israel om BDS te criminaliseren.
  1. De grootste vakbondsfederatie in Noorwegen die bijna een miljoen arbeiders vertegenwoordigt, steunt een totale boycot van Israel opdat Palestijnen worden hersteld in hun rechten conform het internationaal recht.
Lees meer

BDS blijft groeien ondanks Israels onderdrukkingsoffensief: elf voorbeelden

geplaatst door on Jul 13, 2016 in BDS, G4S |

Israel slaagt er maar niet in om de wereldwijd toegenomen steun voor de elf jaar geleden opgerichte BDS beweging te stoppen en daarom heeft de Israelische regering een wanhopig en gevaarlijk tegenoffensief gelanceerd en zet alle middelen in om de beweging te demoniseren.

Niettemin is steun voor BDS niet alleen toegenomen maar  in een stroomversnelling geraakt. Westerse regeringen, grote politieke partijen en de belangrijkste internationale mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen maanden BDS erkend als een legitiem middel om met geweldloze campagnes te pleiten voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor Palestijnen.

Onderstaand volgt een greep uit de ontwikkelingen in de BDS beweging in de eerste helft van 2016. Eerder zijn publicaties verschenen over de belangrijke BDS successen in 2014 en 2015.

  1. De #RightToBoycott campagne krijgt steeds meer steun van organisaties en overheden

Op verzoek van Israel proberen de Amerikaanse, Engelse, Franse en Canadese regeringen BDS te verbieden. Israel legt een reisverbod op aan de medeoprichter van de BDS beweging Omar Barghouti en zegt dat het wellicht zijn verblijfsvergunning zal intrekken. Reguliere organisaties en zelfs regeringen zien Israels onderdrukkingsoffensief tegen BDS als een gevaarlijke aanslag op fundamentele vrijheden.

Zweedse, Ierse en Nederlandse kabinetsleden hebben publiekelijk het recht verdedigd om door middel van BDS te pleiten en campagne te voeren voor Palestijnse rechten volgens internationaal recht, evenals organisaties als Amnesty Internationalde Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) en de American Civil Liberties Union (ACLU).

Meer dan 23.000 mensen hebben de petitie aan de Verenigde Naties ondertekend over #RightToBoycott en op de vergadering van de VN Mensenrechtenraad (UNHRC) op 27 juni jl. werd een verklaring hierover gepresenteerd.

Israels antidemocratische onderdrukkingsoffensief heeft de steun aan de BDS beweging niet doen afnemen maar heeft de beweging juist meer bekendheid én nieuwe doelgroepen opgeleverd.

Lees meer