Diensten en Onderzoek Centrum Palestina

Vrijheid - Rechtvaardigheid - Gelijkheid

17 oktober 2018

Za. 20 okt. Haarlem: onthulling gedenkteken 70 jaar verdrijving

Locatie Dreef, Haarlem

Tijd: 14.00

Organisatie: Breed Platform Palestina

Op zaterdag 20 oktober om 14 uur zal op de Dreef in Haarlem (2012HR) een monument worden onthuld. Daarmee gedenkt het Breed Platform Palestina (BPP), 70 jaar verdrijving van de Palestijnen uit hun land.

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de staat Israel werd uitgeroepen. Die gebeurtenis was het begin van de verjaging van honderdduizenden Palestijnen van hun geboortegrond. Die verjaging gaat tot de dag van vandaag door in de vorm van de Israelische nederzettingpolitiek.

Het verdelingsplan van Palestina, dat in 1947 door de Verenigde Naties werd aangenomen, ging uit van 2 staten voor 2 volken en eerbiediging van de rechten van alle inwoners. In de jaren daarna werd de werkelijkheid: Eén staat voor één volk en verjaging van de Palestijnen.

Door dit onrecht is de intussen tot miljoenen uitgegroeide Palestijnse bevolking al 70 jaar rechteloos vluchteling, zowel in hun land als in de diaspora. Omdat dit in Nederland vrijwel genegeerd wordt, wil het BPP aandacht besteden aan dit trieste 70-jarige jubileum.

Ook herdenkt het BPP zo de vele Palestijnen die sindsdien zijn en worden gedood in verband met de voortgaande gebiedsuitbreiding door Israel.

De onthulling vindt plaats nabij, maar op gepaste afstand van het Oorlogsmonument op de Dreef. Het gedenkteken heeft de vorm van een sleutel. Veel Palestijnse families dragen nog steeds de sleutel bij zich van het huis waaruit zij 70 jaar geleden werden verjaagd. Terwijl honderden Palestijnse steden en dorpen destijds vernietigd zijn door de Israelische milities, blijft de sleutel het symbool van het onrecht dat hen is aangedaan.

Het monument zal aan het eind van de dag worden weggehaald, maar het BPP vraagt aan het stadsbestuur om een permanente plek.

docP op twitter