Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Zo’n 60 van de meest vooraanstaande academische en culturele instellingen, beroepsorganisaties en vakbonden op de bezette Westelijke Jordaanoever en in de Strook van Gaza – waaronder de Federation of Unions of Palestinian Universities’ Professors and Employees en de koepelorganisatie van Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGON) – die tezamen in hoge mate representatief geacht kunnen worden voor de opvattingen van grote delen van de Palestijnse burgersamenleving, hebben in juli 2004 opgeroepen tot een boycot van academische en culturele instellingen in Israel opgeroepen.

Palestijnse oproep tot een boycot van Israelische academische en culturele instellingen

Overwegende dat Israëls koloniale onderdrukking van het Palestijnse volk, gebaseerd op de zionistische ideologie, het volgende omvat:

  • Ontkenning van zijn verantwoordelijkheid voor de Nakba* – met name de etnische zuiveringen en onteigeningen waardoor het Palestijnse vluchtelingenprobleem is ontstaan – en dientengevolge de weigering tot erkenning van de onvervreemdbare rechten van de vluchtelingen en ontheemden, zoals vastgelegd in het internationaal recht;
  • Militaire bezetting en kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost Jeruzalem) en de Gazastrook sinds 1967, in strijd met het internationaal recht en VN-resoluties;
  • Het geïnstitutionaliseerde systeem van rassendiscriminatie en segregatie van de Palestijnse burgers van Israël, een systeem dat gelijkenis vertoont met het voormalige apartheidssysteem in Zuid Afrika;

Aangezien Israëlische academische instellingen (de meeste daarvan door de staat gecontroleerd) en de overgrote meerderheid van Israëlische intellectuelen en academici actief hebben bijgedragen aan het voortduren, verdedigen of anderszins rechtvaardigen van de bovengenoemde vormen van onderdrukking, of daar medeplichtig aan zijn door te zwijgen;

Gegeven de mislukking tot op heden van elke internationale interventie om Israël te dwingen tot naleving van het internationaal recht of tot beëindiging van alle vormen van onderdrukking van het Palestijnse volk, waaronder blokkades, willekeurig moorden, het moedwillig verwoesten van huizen en de bouw van de apartheidsmuur;

Gelet op het feit dat gewetensvolle leden van de internationale gemeenschap van academici en intellectuelen van oudsher de morele verantwoordelijkheid hebben gedragen om onrechtvaardigheid te bestrijden, zoals bijvoorbeeld met diverse boycotacties in hun strijd voor afschaffing van het apartheidsregime in Zuid Afrika;

Overwegende dat de groeiende internationale boycotbeweging tegen Israël heeft aangegeven dat er behoefte is aan een Palestijns referentiekader dat de uitgangspunten opstelt;

In de geest van internationale solidariteit, moreel handelen en verzet tegen onrecht en onderdrukking,

Roepen wij, Palestijnse academici en intellectuelen onze collega’s in de internationale gemeenschap op om alle academische en culturele instellingen in Israël alomvattend en consequent te boycotten, ter ondersteuning van de strijd tegen de bezetting, kolonisatie en het Israëlische apartheidssysteem, en wel op de volgende wijze:

  1. Door af te zien van deelname aan enige vorm van academische en culturele samenwerking of mee te werken aan gezamenlijke projecten met Israëlische instellingen;
  2. Door te pleiten voor een alomvattende boycot van Israëlische instellingen op nationaal en internationaal niveau, inclusief de opschorting van elke vorm van financiering van deze instellingen;
  3. Door een oproep te doen aan internationale academische instellingen om investeringen en beleggingen uit Israël terug te trekken;
  4. Door toe te werken naar de veroordeling van het Israëlische beleid door aan te dringen op resoluties die zouden moeten worden aangenomen door zowel academische en culturele instellingen als door beroepsorganisaties;
  5. Door rechtstreeks samen te werken met Palestijnse academische en culturele instellingen, zonder als voorwaarde te stellen dat zij over een Israëlische samenwerkingspartner moeten beschikken

Deze oproep is ondertekend door:

Palestinian Federation of Unions of University Professors and Employees; Palestinian General Federation of Trade Unions; Palestinian NGO Network, West Bank; Teachers’ Federation; Palestinian Writers’ Federation; Palestinian League of Artists; Palestinian Journalists’ Federation; General Union of Palestinian Women; Palestinian Lawyers’ Association; and tens of other Palestinian federations, associations, and civil society organizations.

*Al-Nakba (Arabisch: النكبة- ‘de ramp’ of ‘de catastrofe’) is de naam die de Arabische bevolking van het toenmalige Britse mandaatgebied Palestina gaf aan de voor hen negatieve afloop van de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948

Vertaling: Herma van den Brink