Persbericht: Zestien Palestina organisaties schrijven naar fractievoorzitters en formateur

geplaatst door on Mrt 31, 2017 in BDS |

Update 5 april: Het bestuur van Een Ander Joods Geluid (EAJG) heeft zich bij de inhoud van de brief aangesloten.

Samenvatting: De Israelische bezetting van Palestijnse Westelijke Jordaanoever en Gazastrook duurt nu 50 jaar. De organisaties verwachten van Nederland een eerlijk en stevig beleid gericht op stoppen van het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. In vijf punten zetten zij hun concrete verwachtingen uiteen. De komende regeerperiode moet nieuwe hoop geven aan allen die in Palestina en Israel strijden voor een rechtvaardige oplossing.

————————————————————————–

Rotterdam, 28 maart 2017

Geachte Formateur,
Dit jaar gaat de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn 50e jaar in. In 1967, het jaar van de verovering, nam de VN Veiligheidsraad Resolutie 242 aan, waarin Israëls terugtrekking uit de bezette Palestijnse gebieden werd geëist.

In plaats van zich terug te trekken eigende Israël zich deze gebieden steeds meer toe ten koste van de inheemse Palestijnse bevolking, met een omvangrijke territoriale herinrichting. Dit gebeurt door middel van grote nederzettingen uitsluitend voor bewoning door joodse Israëliërs, een Muur die grotendeels op Palestijns grondgebied is gebouwd, diverse soorten infrastructuur zoals wegen, stortplaatsen en waterleiding, ontginning van grondstoffen zoals water, cement, mineralen en gas, grootschalige exploitatie van landbouwgrond en monopolisering van toerisme, alles uitsluitend ten behoeve van joodse bewoners van Israël en joodse immigranten. Voeg daarbij een zware militaire aanwezigheid, die grote druk uitoefent op de autochtone Palestijnse bevolking. De Gazastrook heeft zeer geleden onder drie allesverwoestende oorlogen door een van de sterkste legers ter wereld, en zucht al 10 jaar onder een totale blokkade. Het bovenstaande druist in tegen het Internationaal Recht, in het bijzonder de Vierde Conventie van Genève, die stelt dat een bezettende macht zijn eigen burgers niet naar bezet gebied mag overbrengen, en de vierde Haagse Conventie, die stelt dat een dergelijke macht enkel wijzigingen in het bezette gebied mag doorvoeren die militair gezien absoluut noodzakelijk zijn of die de bezette bevolking ten goede komen. De Palestijnen hebben om dit alles niet gevraagd.

In december 2016 werd VN Veiligheidsraad Resolutie 2334 aangenomen die eist dat Israël zijn kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever beëindigt. Israëls reactie op de resolutie maakte overduidelijk dat het van plan is juist meer nederzettingen te bouwen. Een tweestaten oplossing, voor zover die ooit kans van slagen had, is nu geheel van de baan. Wat rest is een apartheidsstaat, waarin Palestijnen door joodse zionisten worden overheerst, gediscrimineerd, onderdrukt en buitengesloten, zie o.a. het recente, in opdracht van UNESCWA opgestelde rapport “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”. Het rapport concludeert, op basis van gedegen onderzoek en een overweldigende bewijslast, dat “Israël een apartheidsregime heeft opgelegd aan de Palestijnse bevolking als geheel, waar ze zich ook bevinden. Dit regime strekt zich uit over Palestijnen in Israël zelf, in de sinds 1967 bezette gebieden, en in de diaspora.“Dit is de situatie die een nieuwe Nederlandse regering aantreft bij aanvang van haar regeerperiode.

Nederland is formeel tegen Israëls kolonisatiebeleid, is tegen apartheid en zegt economische betrekkingen met de nederzettingen te ontmoedigen. Toch is de Nederlandse regering door dik en dun Israëls bondgenoot en samenwerkingspartner gebleken, en gaat omzichtig met Israël om. Opeenvolgende regeringen, inclusief het kabinet Rutte II, hebben de facto een grote lankmoedigheid aan de dag gelegd waar het kritiek op en maatregelen tegen Israël betreft. Nederland heeft Israël hiermee in een uitzonderingspositie geplaatst. De nieuwe Nederlandse regering moet zich nu de vraag stellen: willen wij hiermee doorgaan? De ondertekenaars van deze brief dringen erop aan dat de nieuwe Nederlandse regering zich wegens haar verplichtingen op grond van het Internationaal Recht sterk zal maken voor een rechtvaardige oplossing.
In de komende kabinetsperiode verwachten wij van Nederland dus een eerlijk en stevig beleid zodat het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan stopt. In het bijzonder dringen wij aan op de volgende maatregelen, totdat Israël zich gaat houden aan zijn internationale verplichtingen:

  • De regering moet zich inzetten voor opschorting van het EU-Israël Associatieakkoord, wegens Israëls schendingen van art. 2 dat bepaalt dat het akkoord gebaseerd is op principes van democratie en mensenrechten.
  • Er moet een importverbod komen op producten van Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden. Ook ander economisch verkeer, evenals personenverkeer van en naar de nederzettingen moet worden verboden.
  • Het Samenwerkingsforum met Israël moet worden bevroren.
  • Er moet een einde komen aan bevoorrechting van AOW-gerechtigden in de nederzettingen, teveel ontvangen AOW moet worden terugbetaald
  • Nederland tekent protest aan tegen Israëls nieuwe discriminatoire wet die het mogelijk maakt onder andere Nederlandse activisten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties die naar Palestina en Israël afreizen, te weren en terug te sturen. Palestina is op geen enkele andere manier te bereiken dan door tussenkomst van Israël. Hierdoor komen Palestijnen in een nog groter isolement.

Wij zien uit naar een regeerperiode waarin beleid gevoerd gaat worden dat nieuwe hoop zal geven aan allen die in Palestina en Israël strijden voor een rechtvaardige oplossing.

Namens allen,

Benji de Levie

Lijst ondertekenende organisaties:
Aidoun
Breed Platform Palestina in Haarlem
Christian Peacemaker Teams – Nederland
Diensten en Onderzoek Centrum Palestina
EMCEMO
Groningen-Jabalya
Het Palestijnse Huis
Internationale Socialisten
Nederlands Palestina Komitee
Kairos-Sabeel Nederland
PA-IS
Palestijnse Gemeenschap Nederland
Palestina Komitee Rotterdam
PalestineLink
Stichting Palestijnse Vrouwen Nederland
Stichting Palestina
TIYE International
Vrouwen in het Zwart

 

Lees meer

Ambassadeur VS: Obama antisemiet

geplaatst door on Mrt 29, 2017 in BDS |

Gisteren heeft het Amerikaanse Senaat met een krappe meerderheid ingestemd met de benoeming van David Friedman tot Amerikaans ambassadeur in Israël door president Trump. Friedman is een felle zionist die nauw betrokken was bij de financiering van nederzettingen voor kolonisten in bezet gebied. Hij wil ook de ambassade van de VS verplaatsen naar Jeruzalem, de ‘eeuwige hoofdstad van de joodse staat’. Friedman heeft ook bijzondere opvattingen over wat ‘antisemitisme’ inhoudt. President Trump kan niet verrast zijn door de uitspraken van Friedman: Friedman was een zakenrelatie van Trump.

Het is geen nieuws dat de inhoud van het begrip ‘antisemitisme’ steeds verder wordt opgerekt. Vooral de Israëlische regering en de pro-Israëllobby in Amerika maken zich daar al jaren schuldig aan. Het begon met kritiek op Israël als exclusief joodse staat waarin Palestijnen en andere niet-joden worden gediscrimineerd: ‘antisemitisme’! Daarna volgden het pleiten voor boycotten van Israëlische bedrijven, enzovoort. Zelfs mensen die protesteerden tegen het bombarderen van dichtbevolkte wijken in de Gazastrook (2014: 2.200 doden, 11.000 gewonden) kregen hier en daar het etiket ‘antisemiet’ opgeplakt. Friedman doet er een stapje bovenop.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou een 100-jarige historie van antisemitisme hebben. Hoezo? Wel, dat ministerie betaalt Palestijnse bestuurders om de tweestaten oplossing te promoten. Nb: Door anderen binnen de Trump regering wordt dit ministerie zwaar gekort op zijn budget, ten gunste van Defensie. De kers op de taart van Friedman is voor Barack Obama. Hier het originele citaat uit 2015: “The blatant anti-Semitism emanating from our president and his sycophantic minions is palpable and very disturbing” (De schaamteloze antisemitische uitstraling van onze president en zijn kruiperige dienaren is tastbaar en zeer verontrustend). Wie meer uitspraken wil lezen van een man die tot de entourage van de huidige president behoort kan terecht bij MiddleEastEye via onderstaande link.

Nog één opmerking. Het is opvallend dat deze man zijn meest haatdragende uitspraken reserveert voor een organisatie waarin veel jonge joodse Amerikanen zijn verenigd die zich ernstige zorgen maken over de weg die Israël met zijn bezetting gekozen heeft: JStreet. Zij worden vergeleken met bewakers in de concentratiekampen in de nazitijd. Wie zo goochelt met ‘antisemitisme’ bewijst de strijd daartegen en tegen racisme in het algemeen een hele slechte dienst.

voor de bronnen van Friedmans uitspraken, zie:
http://www.middleeasteye.net/news/13-controversial-quotes-trump-s-new-us-ambassador-israel-david-freidman-223790230

Lees meer

“Israel praktiseert apartheid en BDS moet gesteund”. VN commissie veroorzaakt paniek met duidelijke taal

geplaatst door on Mrt 20, 2017 in BDS |

De VN Commissie voor Economische en Sociale Zaken voor West-Azië (ESCWA) heeft afgelopen week geleden een rapport uitgebracht waarin Israel beschuldigd wordt van apartheid. In het internationale recht geldt apartheid als een misdaad. Het is voor het eerst dat een orgaan van de VN een rapport met een dergelijke strekking uitbrengt. Het rapport concludeerde dat, “Israel een apartheidsregime heeft opgericht dat het gehele Palestijnse volk domineert. Het staat boven elke redelijke twijfel vast dat Israel schuldig is aan beleidspraktijken die de misdaden van apartheid omvatten, zoals die worden omschreven in het internationaal recht.” (vertaling van DeWereldMorgen.be)

De ESCWA heeft een onderzoek uitgevoerd naar de situatie van de Palestijnen, zowel in Israel als in de door Israel bezette gebieden (Oost-Jeruzalem, Westelijke Jordaanoever en Gaza). In zijn rapport Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid roept de Commissie de regeringen van de VN-lidstaten bovendien op om “de activiteiten gericht op boycot- en desinvesteringsactiviteiten en sancties te ondersteunen en positief te reageren op dergelijke initiatieven”. Dat is een expliciete verwijzing naar de BDS-campagne tegen de apartheid in Israel en tegen de bezetting en kolonisering van de Palestijnse gebieden.

Tegen het eind van de week zaten de regeringen van Israel en de VS hoog in de gordijnen. De New York Times kopte: “Tempest at U.N. Over Report Accusing Israel of Apartheid Against Palestinians”. De Secretaris-Generaal van de VN – die toch al vreest dat de regering Trump zijn steun aan de organisatie gaat terugschroeven – werd door de kritiek gedwongen om de Commissie en het rapport af te vallen. Dit had tot gevolg dat de voorzittter, de Jordaanse diplomate Rima Khalaf van de Commissie besloot af te treden. Dit weekeinde veroordeelden leidende Palestijnen als Hanan Ashrawi (PLO) en Riyad al-Maliki (minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit) de handelwijze van de Secretaris-Generaal.

Aan het commissiewerk leverde onder meer de bekende deskundige internationaal recht  Richard Falk een bijdrage. Het is voor het eerst dat in een officieel rapport van van een VN commissie de term ‘apartheid’ wordt gebruikt om het Israelische systeem te karakteriseren. Het gebruik van het begrip ‘apartheid’ op dit niveau is voor het imago van Israel (en van trouwe bondgenoot de VS) een slechte zaak. ‘Apartheid’ heeft sinds het racistische ‘oude’ Zuid-Afrika wereldwijd een zeer negatieve klank: het op grond van etnisch onderscheid mensen verschillende rechten toekennen. Het is precies die realiteit die heeft geleid tot de BDS beweging.

Het volledige rapport wordt door docP bestudeerd; wij komen er op deze site op terug.

Lees meer

Persbericht: protestactie tegen optreden Idan Raichel in Melkweg

geplaatst door on Mrt 2, 2017 in BDS |

Op zondagavond 5 maart vanaf 19.00 uur protesteren Palestina-activisten tegen het optreden van de Israelische zanger Idan Raichel in de Melkweg. Ook zullen zij aan de Melkweg een petitie aanbieden.
Reden hiervoor is Raichels reputatie als “ambassadeur van Israelische apartheid”.

Idan Raichel ziet het namelijk als zijn plicht zich in te zetten voor de Israelische “Brand Israel” propagandacampagne en beschrijft zijn eigen rol als artiest in de Jerusalem Post in termen van onvoorwaardelijke steun aan het Israelische leger en aan de Israelische regering. Hij heeft de titel “hasbara ambassadeur” opgeëist, heeft fondsen geworven voor het Israelische leger en beschouwt de militaire dienst als essentieel onderdeel van het zijn van Israeli. Ook trad hij op voor het Israelische leger voor, tijdens en na de vernietigende aanvallen op Gaza in 2014, waarbij meer dan 2100 Palestijnen, waaronder meer dan 500 kinderen zijn gedood.

Het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina heeft de Melkweg daarom verzocht Raichels optreden af te blazen. Maar omdat Raichels podiumteksten niet haatdragend zouden zijn wil de Melkweg zijn optreden niet cancellen. Wij zijn van mening dat Raichels daden luider klinken dan zijn teksten, en dat zijn aanmoediging aan het Israelische leger tijdens de bloedige Gaza-oorlog voldoende reden is hem van een Nederlands podium te weren.

De BDS beweging voert internationaal campagne tegen culturele instellingen en artiesten die zich laten gebruiken als Israel-ambassadeur. Het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) coördineert deze campagne in Nederland.

Lees meer

Palestina/Israel: Nederlandse reisaanbieders nemen het niet nauw met internationale grenzen

geplaatst door on Feb 21, 2017 in BDS |

Persbericht

In het pas uitgekomen onderzoeksrapport “Grensverleggend Toerisme” doet het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) verslag van een aantal dubieuze praktijken door Nederlandse reisaanbieders wat betreft hun reizen naar Israel en Palestina.

Over de hele linie laten reisaanbieders zich weinig gelegen liggen aan internationaal erkende grenzen. Palestijnse plaatsen en bezienswaardigheden, zoals Oost-Jeruzalem, Bethlehem en Jericho, worden gemakshalve geschaard onder bestemmingen in Israel, en kaarten deugen veelal niet. Wanneer niet expliciet wordt vermeld dat het Palestijnse plaatsen of bezienswaardigheden betreft, zal een niet-geïnformeerde consument denken in Israel te zijn terwijl deze in door Israel bezet Palestijns gebied is. In reisbeschrijvingen wordt doorgaans voorbij gegaan aan de recentere geschiedenis van historisch Palestina, de oprichting van de staat Israel en de verdrijving en beroving van de Palestijnse bevolking van hun land dientengevolge.

In sommige reizen worden van oudsher Palestijnse plaatsen met Bijbelse namen aangeduid, zoals Sichem voor Nablus, waardoor de volkenrechtelijke status van deze en andere steden (Palestijns, bezet door Israel), wordt gemaskeerd. Met dergelijke terminologie wordt meegelift met een zionistisch discours dat Palestina niet definieert als Palestijns maar als het “aan joden beloofde land”. Wij signaleren dat dit discours haaks staat op het discours van het internationaal recht (m.n. VN/AV Resolutie A/RES/ES-10/15 (2004), de 4e Conventie van Genève en de Conventie van Den Haag van 1907) dat door Nederland wordt onderschreven.

De opbrengsten uit toerisme naar Palestijns bezet gebied vloeien hoofdzakelijk naar Israelische dienstverleners, terwijl de ontwikkeling van toerisme aan Palestijnse zijde door Israel wordt geblokkeerd (zie het in 2013 uitgebrachte rapport van de Alternative Tourism Group getiteld ‘Economic Disparity in Israel’s Tourism Monopoly – The devastating impact in occupied Palestine and Israel’s stranglehold and monopoly over Holy Land tourism and its impacts’ . Hierin wordt beschreven hoe Israel de controle uitoefent over toerisme naar bezet gebied, terwijl de Palestijnse toerismesector om zeep wordt geholpen.

Lees meer