Flyeractie: Radiohead, you don’t belong in apartheid Israel!

geplaatst door on Jun 21, 2017 in BDS |

Op 27 april publiceerden wij de open brief van een heel aantal grote namen uit de culturele sector gericht aan de band Radiohead en verklaringen van Thurston Moore, Robert Wyatt, Ken Loach, Peter Kosminsky aan hun adres. Daarin wordt een dringend beroep op de band gedaan om terug te komen op hun beslissing om in Tel Aviv op te treden ondanks de oproep voor een culturele boycot van Israel door Palestijnse activisten.

Radiohead voert campagne voor vrijheid voor Tibet en gaf een concert voor de 50e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ook gaf Radiohead ooit een verklaring uit waarin stond: ‘Zonder het werk van organisaties als Amnesty International, zou de Universele Verklaring niets meer zijn dan retoriek.’
Wij vragen ons af of deze mooie daden en woorden loze retoriek van Radiohead zijn. Men kan namelijk niet selectief zijn wat betreft mensenrechten. Mensenrechten zijn UNIVERSEEL Men kan niet enerzijds strijden voor de vrijheid en rechten van een bepaald volk, maar vervolgens onverschillig staan tegenover schendingen van de vrijheden en rechten van een andere bevolkingsgroep en zich laten gebruiken voor het witwassen van diezelfde schendingen.

Op 18 juni trad Radiohead op in Hilvarenbeek op het Best Kept Secret Festival.
Onze activisten waren aanwezig om de boodschap uit de open brief en verklaringen kracht bij te zetten en ook de fans persoonlijk te informeren over de bezwaren tegen het concert van Radiohead in Tel Aviv. Want het is nog niet te laat om het concert af te zeggen, het is nooit te laat voor gerechtigheid!

 

Lees meer

Amnesty: Stop de steun aan Israels nederzettingen

geplaatst door on Jun 10, 2017 in BDS |

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Israels bezetting van de Westoever en de Gazstrook heeft Amnesty International een campagne aangekondigd om producten uit nederzettingen te weren en firma’s te verhinderen geld te verdienen aan handel met of in de nederzettingen. 

Tientallen jaren lang heeft de wereld werkloos toegezien hoe Israel Palestijnse huizen vernietigde, hun land en hun natuurlijke hulpbronnen plunderde. Terwijl de Palestijnse economie 50 jaar werd tegengewerkt, werd een nederzettingenproject van miljarden opgebouwd dankzij de systematische onderdrukking van de Palestijnse bevolking,” zo zei Salil Shetty, de directeur generaal van Amnesty het.

Volgens Amnesty is het vijftig jaar lang veroordelen van de uitbreiding van de nederzettingen niet genoeg en moet er actie komen. “Israelische en internationale firma’s hebben in die tijd de uitbreidingen mogelijk gemaakt”.

De politiek van het plaatsen van Israelische burgers op Palestijns land heeft tot myriaden mensenrechtenschendingen geleid. Tienduizenden huizen en bezittingen van Palestijnen zijn gesloopt, honderdduizenden Palestijnen zijn verjaagd, veel families werden uit hun huizen of van hun land gezet om plaats te maken voor de bouw van nederzettingen. Tenminste 100.000 hectare zijn afgepakt om exclusief door nederzettingen te kunnen worden gebruikt.

Lees verder op de site van Abu Pessoptimist

Lees meer

Trump in Jeruzalem. Israel blij?

geplaatst door on Jun 7, 2017 in BDS |

Als een nieuwe Amerikaanse president op bezoek is in Israel en plichtmatig ook even langs gaat bij de Palestijnse president Abbas, dan is dat altijd belangrijk. Het levert altijd dagenlang nieuws en commentaren op. Welke kant gaat het op, de komende vier jaar? Welke nieuwe initiatieven neemt de nieuwe regering in Washington?

Donald Trump was tien dagen geleden in Israel (en ja, bij de machteloze Abbas). Groot nieuws? Neen. Welke kant gaat het beleid op? Totaal onduidelijk. Trump deed een rondje religie: bij het reactionaire Saoedische koningshuis sprak hij gevoelige woorden over godsdienst en over Goed en Kwaad, in Jeruzalem ging het in sneltreinvaart langs Yad Vashem (“So amazing & will never forget!”) en de Klaagmuur. Daarna op naar Rome. Terug kijkend: in Saoedie-Arabie zijn de heersers de baas over de geestelijken, in Israel is de religie de baas en stuurt de regering naar een onzalige toekomst en in Rome is de geestelijk leider de baas over twee vierkante kilometer. Misschien dat daarom de paus wat zuinigjes keek.

Wat gebeurde er wel dat van enig belang zou kunnen zijn? Het bezoek aan de Klaagmuur was in de aankondiging door Amerikaanse diplomaten aangekondigd als een evenement in de Westelijke Jordaanoever (WJO). Boosheid in Israel. Of Trump het allemaal in de gaten had weet niemand, maar de diplomatie hield zich dus nog steeds aan het onderscheid ‘bezet’ en ‘niet bezet’ gebied. Over de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem -door Trump beloofd- werd niet gesproken. Boosheid en teleurstelling was er in Israel ook over het niet-opzeggen van de nucleaire overeenkomst met Iran. De enige opluchting voor Netanyahu: de president riep niet op om de bouw voor de kolonisatie van de WJO te stoppen.

De conclusies naar aanleiding van de reis van Trump zijn waarschijnlijk de volgende:

 • Deze president richt zich liever op zijn binnenlandse problemen dan op het wespennest in het Midden-Oosten.
 • Het Midden-Oosten interesseert hem vooral nog in verband met wapenleveranties; daarom vriendschap met de rijke Saoediërs en dreiging naar Iran (zonder spanning geen wapenhandel).
 • Trump heeft de neiging mee te doen aan het opstoken van de spanning tussen soennieten en shiiten. De coalitie met  Saoedie-Arabië in de strijd tegen de (soennitische) Islamitische Staat suggereert iets anders, maar het is een dubieuze onderneming.

Een laatste conclusie is dat Europa meer ruimte krijgt voor een eigen aanpak in de kwestie Palestina/Israel. De BDS boycot beweging zal meer met Brussel bezig moeten zijn.

Lees meer

Noord-Holland Noord stapt niet in apartheidsbus!

geplaatst door on Mei 24, 2017 in BDS |

Het busvervoer in het OV regio Noord-Holland Noord wordt vanaf juli 2018 niet uitgevoerd door het Israelische Egged/EBS. De concessie is toegewezen aan Connexxion. De concessie Noord-Holland Noord gaat om het openbaar vervoer in alle gemeenten boven de lijn Heemskerk – Purmerend.  De concessie gaat van start in juli 2018 en duurt 10 jaar. De provincie Noord-Holland draagt hier jaarlijks 19,1 miljoen Euro aan bij.

Wij zijn heel blij met dit resultaat. We kunnen in de bus stappen zonder mee te betalen aan de apartheidsbussen van EBS. EBS ligt onder vuur wegens betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten in Palestijns bezet gebied. Egged verzorgt busvervoer tussen Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Hiermee maakt Egged het aantrekkelijker voor kolonisten om in bezet gebied te gaan of blijven wonen.
Volgens de regels van het Internationaal Recht zijn die nederzettingen illegaal. Egged maakt gebruik van wegen die voor Palestijnen verboden zijn en exploiteert ook gesegregeerde busdiensten.

DocP heeft het provinciebestuur voordat bekend was welke bedrijven zouden inschrijven op de concessie, gewezen op de kans dat EBS zou meedingen naar het contract en de bezwaren die dat met zich mee zou brengen. In een duidelijke brief heeft DocP gewezen op het volgende:

 • Egged handelt in strijd met het Internationaal Humanitair Recht en helpt de schendingen van mensenrechten van de Palestijnse bevolking in stand te houden.
 • Egged geeft geen gehoor aan het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse overheid.
 • Zaken doen met Egged voldoet niet aan de ‘UN Guiding Principles’, zoals die zijn verwoord in het ‘Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten’. De UN Guiding Principles verplichten overheden om schendingen van het internationaal recht mee te wegen in hun beoordeling van samenwerking met een bedrijf.

De afgelopen dagen hebben 680 personen via onze emailactie de bezwaren kenbaar gemaakt aan de leden van de Statencommissie Mobiliteit en Financien.

Lees meer

Gaat de Franse politiek bewegen in de kwestie Palestina/Israël?

geplaatst door on Mei 21, 2017 in BDS |

De Franse Israëlpolitiek zit al jaren in een doodlopende straat. Eén troost voor hen: zij komen in dat sombere doodlopende straatje de Duitsers tegen die daar ook hopeloos verdwaald zijn. Het ‘vredesproces’ op basis van de Oslo Akkoorden van 1993/1995 ligt al jaren op sterven. Ook Berlijn zoekt naar een uitweg. Net als Parijs. Hoe lang dient de ‘levensvatbare Palestijnse staat’ nog als vijgenblad voor hun steun aan de Amerikaanse ‘vredesinspanningen’? Gaan Macron en Merkel bewegen?

De kwestie Palestina/Israël is traditioneel vooral een zaak van links. Links heeft niet zoveel op met macht. Dus ook niet met geopolitiek, met militaire machtsverhoudingen en met zaken zoals ‘de as Berlijn-Parijs’. Je kunt er verschillend over denken, over het onderstaande bijvoorbeeld. Maar als je geïnteresseerd bent in de kwestie Palestina/Israël, dan kan je er niet van wegkijken. Daarom de volgende analyse. (overigens, zonder illusies over Macron’s standpunt inzake boycotacties tegen Israël: daar is hij tegen)

Geopolitieke veranderingen
Laten we het voorzichtig formuleren: al lijkt het erop dat Israël zich alles kan permitteren, misschien is er een reden tot hoop. Die hoop is gebaseerd op het gegeven dat het geopolitieke krachtenveld rond de kwestie Palestina/Israël fundamenteel aan het veranderen is. Zowel in de VS als in Europa zijn veranderingen gaande die hun uitwerking gaan hebben op de schijnbaar onaantastbare machtspositie van Israël.

Europa is langzaam bezig zich te emanciperen van de Verenigde Staten. En, zolang de VS het alleen voor het zeggen hadden in het Midden-Oosten, was er geen beweging in de kwestie Palestina/Israël. Een geopolitieke verandering die al langer gaande is: de VS trekken zich geleidelijk terug uit de intensieve bemoeienis met het Midden-Oosten

Een tweede ontwikkeling: vluchtelingenstromen en terrorisme dwingen Europa tot (voorlopig bescheiden) machtsontplooiing daar waar de oorzaken zitten. Een van die oorzaken is Israël. De kernvraag is: kan Europa überhaupt macht ontwikkelen?

De EU lijkt bezig zich te bevrijden uit zijn machteloosheid:

 1. In Frankrijk treedt na de zwalkende Hollande president Macron aan. Hij won de verkiezingen met de belofte om samen met Duitsland Europa weer op de kaart te zetten. Die as Berlijn-Parijs is essentieel voor het conflictoplossend vermogen van Europa.
 2. De Europese Unie herstelt zich van de financiële crisis en wordt economisch steeds minder afhankelijk van de VS. Europa’s politieke emancipatie krijgt bovendien flinke rugwind door de woeste regeerstijl van Donald Trump. Frankrijk heeft de Navo bijvoorbeeld, nooit helemaal vertrouwd. Dat geldt dankzij Trump inmiddels ook voor Duitsland.
 3. De Europese defensie is hopeloos inefficiënt. En, grotendeels een (Navo-)verlengstuk van de VS. Sinds kort willen Duitsland en Frankrijk dat veranderen. Maar Engeland – ook wel het schoothondje van de VS genoemd – houdt dat fanatiek tegen.
 4. De EU is binnenkort verlost van de eeuwige nee-zegger Groot-Brittannië. De Engelsen stappen uit de EU en verliezen hun stemrecht.
 5. De Duitse politieke partijen en de publieke opinie realiseren zich (vooral na de Snowden/NSA-affaire) dat Duitsland en Europa zich moeten losmaken uit de wurggreep van de Amerikaanse geheime diensten en de ‘war-on-terror’. Door het schandaal deze week rond Trump dringt nu misschien ook door dat dit probleem samenhangt met de rol van de Israëlische cyberindustrie. Die vormt twee-handen-op-één-buik met die van de VS.

Analyse is ook nodig. DocP gaat daar meer werk van maken. Liefst samen met anderen.

Lees meer