Waarom we de Gay Pride in Tel Aviv zouden moeten boycotten

geplaatst door on Jun 11, 2017 in BDS |

 

Op de agenda van de Vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 juni in Amsterdam staat ‘Tel Aviv en Ramallah, reisverslag’. Een van de conclusies in dit verslag van het Amsterdamse werkbezoek in maart 2017 luidt:

“De samenwerking met Tel Aviv biedt een uitgelezen kans om wederzijds te leren op het gebied van innovatie. Het bezoek heeft laten zien dat innovatie en startups in beide steden met name een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken, zoals door de inzet van innovatie in probleemwijken. In Tel Aviv is men bedreven in de inzet van academische kennis en technische innovatie ten gunste van maatschappij en overheid. Daarnaast vraagt de sociale problematiek in Tel Aviv en de situatie van mensenrechtenorganisaties van Amsterdam om als Verantwoordelijke Hoofdstad ook hieraan bij te dragen, bijvoorbeeld op het gebied van LHBT”.

Saillant detail in de beschrijving van het bezoek aan het LGBT center in Tel Aviv in dit verslag is dat er met geen woord wordt gesproken over Palestijnse LGBT-ers.

In een opiniestuk in Newsweek van 9 juni roept Haneen Maikey* op tot een internationale boycot van de Gay Pride in Tel Aviv. Hieronder volgt de (ingekorte) vertaling.

Gay Pride in Tel Aviv wordt zwaar gesubsidieerd door de Israelische regering en wordt, cynisch genoeg, ingezet om de aandacht af te leiden van de bezetting van Palestijns land en de dagelijkse schending van Palestijnse rechten.

De Israelische regering heeft stevig geïnvesteerd in de ‘Brand Israel’ propagandacampagne waarbij culturele evenementen worden gebruikt om Israel neer te zetten als een liberale, homo-vriendelijke staat als dekmantel voor Israels systeem van geweld en rassendiscriminatie, verankerd in tientallen wetten tegen Palestijnen, homo of niet.

Israelische ambtenaren gebruikten de ‘Brand Israel’ campagne als speerpunt in hun poging Israels imago in het buitenland om te vormen van een militaristische en repressieve staat, die steeds verder onder druk komt te staan vanwege de mensenrechtenschendingen, tot een aantrekkelijke plek voor toerisme en investeringen, die de politieke steun van liberalen wereldwijd verdient. (….) Yaniv Weizman, LGBTQI ** woordvoerder van de gemeenteraad van Tel Aviv, spreekt openlijk over het omvormen van gay bezoekers en ‘iedere buitenlandse toerist’ tot ambassadeur voor Israel.

De afgelopen tien jaar is het aantal internationale gay toeristen in Israel vertienvoudigd, van 6.000 in 2005 tot meer dan 60.000 in 2016. Deze toename is niet het gevolg van een fantastisch bruisend uitgaansleven, maar van de doelbewuste en, toegegeven, effectieve propagandacampagne die de gay scene misbruikt om het aanhoudende geweld tegen de Palestijnse bevolking te maskeren of te ‘pinkwashen’. Geweld dat de dagelijkse realiteit is van een wrede militaire bezetting – dat deze maand al 50 jaar duurt – precies tijdens de Gay Pride in Tel Aviv.

Lees meer

69 jaar na de Palestijnse Nakba

geplaatst door on Mei 15, 2017 in BDS, docP |

Het is mogelijk…

Het is op zijn minst soms mogelijk…

Het is zeker nu mogelijk

Om op een paard te springen

In een gevangeniscel

En weg te rijden…

Het is mogelijk dat gevangenismuren

Verdwijnen.

Dat de cel een ver land wordt

Zonder grenzen

[…]

Mahmoud Darwish

15 mei 2017, bezet Palestina – Verklaring van de BNC *

Vandaag is het de 69e verjaardag van de 1948-Nakba, de massale verdrijving van Palestijnen uit ons land. Tussen 1947 en 1949 hebben eerst zionistische paramilitairen, en daarna Israelische strijdkrachten, voor de stichting van een staat met een joodse meerderheid in Palestina tussen 750.000 en 1 miljoen Palestijnse inwoners tot vluchteling gemaakt.

Het Palestijnse Nationale Comité voor BDS (BNC) roept mensen over de hele wereld op d.m.v. nog meer BDS-campagnes een eind te maken aan academische, culturele, sportieve, militaire en economische banden van medeplichtigheid aan Israels regime van bezetting, kolonialisme en apartheid. Dit is de meest effectieve manier om het Palestijnse volk te steunen in hun strijd voor verwezenlijking van hun fundamentele, door de VN vastgelegde, rechten en hun geweldloos verzet tegen de voortgaande Nakba.

Het Israelische regime gaat tot op de dag van vandaag nietsontziend door met de uitvoering van haar kolonisatie-project – de gelijktijdige plundering en kolonisatie van zoveel mogelijk Palestijns land en de geleidelijke etnische zuivering van zo veel mogelijk Palestijnen zonder internationale sancties te riskeren.

In de voetsporen van alle voorgaande Israelische regeringen, geeft de huidige extreemrechtse, meest openlijk racistische regering in Israels geschiedenis, gevolg aan de woorden van de zionistische leider Jabotinsky die in 1923 schreef:

“Ieder inheems volk in de wereld verzet zich tegen kolonisten zo lang er een sprankje hoop is zich te kunnen bevrijden van het gevaar gekoloniseerd te worden. […]. Zionistische kolonisatie moet of stoppen of anders doorgaan zonder rekening te houden met de inheemse bevolking. Wat betekent dat het alleen door kan gaan en zich verder ontwikkelen onder bescherming van een macht die onafhankelijk is van de inheemse bevolking – achter een ijzeren muur, waar de oorspronkelijke bevolking niet doorheen kan breken.”

 Negenenzestig jaar na de systematische, met voorbedachten rade, verdrijving en onteigening van de meeste autochtone Palestijnse Arabieren uit het land Palestina door zionistische bendes en later de staat Israel, is de Nakba niet voorbij. Israel is vastbesloten om zijn “ijzeren muur” te bouwen in de hoofden van Palestijnen, niet alleen maar op ons land, door de verspreiding van illegale nederzettingen en betonnen muren in bezet Palestijns gebied, door de moorddadige belegering van meer dan 2 miljoen Palestijnen in Gaza, door de ontkenning van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, door racistische wetgeving en beleid tegen Palestijnen binnen Israel, en door de toenemende gewelddadige etnische zuivering in Jeruzalem, de Jordaanvallei en de Naqab (Negev). Het regime schuwt geen geweld in zijn meedogenloze, wanhopige pogingen om ons bewustzijn dicht te schroeien met het idee dat verzet nutteloos is en dat hoop ijdel is.

De massale hongerstaking op dit moment door meer dan duizend Palestijnse gevangenen in Israelische gevangenissen en de steun van de bevolking hiervoor stemt ons hoopvol.

De groeiende steun voor BDS binnen internationale vakbonden, zoals het recente besluit van de Noorse Federatie van Vakbonden (LO) – die meer dan 910.000 arbeiders vertegenwoordigt – tot een “internationale economische, culturele en academische boycot van Israel”, om allesomvattende Palestijnse rechten te verwezenlijken, stemt ons hoopvol.

Lees meer

Petitie over Palestijnse hongerstakers overhandigd aan minister Koenders

geplaatst door on Mei 5, 2017 in BDS |

Op 2 mei j.l. heeft een Palestijns-Nederlandse delegatie een petitie overhandigd aan de vertegenwoordiger van Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Namens de ondertekenaars roepen ze de Minister op druk uit te oefenen op Israel om de eisen van 1500 hongerstakende Palestijnse gevangenen in Israel in te willigen.

Mede door de al 16 dagen durende hongerstaking is acute druk noodzakelijk. De gevangenen, die sinds 17 april in hongerstaking zijn, eisen dat Israel een einde maakt aan de praktijken van eenzame opsluiting, marteling, medische nalatigheid en het onthouden van basale rechten zoals het recht op een eerlijk proces en op familiebezoeken. Een aantal leiders van de hongerstaking is  in een isoleercel gezet en alle hongerstakers wordt nu het recht op een advocaat en op familiebezoek ontzegd. In totaal zitten ruim 7150 Palestijnen in Israel vast.

De meeste Palestijnse gevangen zitten om politieke redenen vast, en zouden nooit in gevangenschap terecht zijn gekomen als hun land niet was bezet. Volgens Addameer, een Palestijnse organisatie die zich inzet voor het recht van Palestijnse gevangenen, zitten er op dit moment  500 gevangenen in administratieve hechtenis  (dus zonder aanklacht of proces, en voor onbepaalde tijd). Israel houdt ook meer dan 300 kinderen in gevangenschap vast.  Onder de hongerstakers bevindt zich Marwan Barghouti, die velen beschouwen als de gewenste toekomstige leider van Palestina.

Amnesty International  noemt de behandeling van Palestijnse gevangenen door Israel ‘onwettig en wreed’:

Israels meedogenloze beleid om Palestijnse gevangenen die gearresteerd zijn in de bezette gebieden over te brengen naar gevangenissen in Israel is een flagrante schending van de Vierde Geneefse Conventie”.

In 2014 gingen eveneens honderden Palestijnse gevangenen in hongerstaking als protest tegen het systeem van administratieve hechtenis. Deze hongerstaking duurde 2 maanden, de langste uit de Palestijnse geschiedenis.

De delegatie heeft tijdens de ontvangst op het Ministerie van Buitenlandse Zaken de indruk gekregen dat de kwestie daar geen prioriteit heeft en heeft aangedrongen op  urgente actie. Nederland is medeondertekenaar van de Conventie van Genève, en is verplicht het uiterste te doen om evidente schendingen van de Conventie tegen te gaan.

In verschillende steden in ons land worden momenteel solidariteitsacties voorbereid zoals a.s. zondag op de Dam in Amsterdam.

Lees meer

Omar Barghouti toch aanwezig bij uitreiking Ghandi Peace Award

geplaatst door on Apr 22, 2017 in BDS |

Een Israelische rechter heeft het reisverbod dat recent werd opgelegd aan Omar Barghouti tijdelijk opgeschort. Dit stelt Barghouti in staat naar de Verenigde Staten te reizen om op 23 april a.s. de Ghandi Peace Award persoonlijk in ontvangst te nemen samen met Ralph Nader, een bekende Amerikaanse activist voor consumenten- en burgerrechten.

Uit het persbericht van de Amerikaanse groep ‘Promoting Enduring Peace’:

“We zijn zeer verheugd dat Omar Barghouti naar de VS kan reizen om zijn welverdiende prijs voor zijn leiderschap in de vreedzame strijd voor Palestijnse mensenrechten in ontvangst te nemen. De uitreiking van deze prijs komt op het moment dat het Amerikaanse Congres wetgeving voorbereidt dat Amerikaanse burgers het recht ontzegt om Israels systeem van bezetting en apartheid te boycotten. Barghouti kan nu uit eerste hand verslag doen van wat het leven onder het meedogenloze Israelische regime betekent voor Palestijnen en het doel van de BDS Beweging toelichten.”

Citaat uit de brief die Barghouti schreef vanuit de gevangenis:

“Ik heb (dus) geen enkele mogelijkheid om de valse beschuldigingen die het Israelische regime over mij heeft gepubliceerd, te weerleggen. Ik heb daar eigenlijk ook geen haast mee, omdat zij in hun belangrijkste doelstelling – proberen mijn reputatie in diskrediet te brengen, en, in het verlengde daarvan, de BDS beweging te schaden – duidelijk hebben gefaald.

Hun onderdrukkingscampagne heeft juist averechts gewerkt. Door mij te verbieden naar de Verenigde Staten af te reizen om samen met Ralph Nader de Ghandi Vredesprijs in ontvangst te nemen, heeft Israels regime onbedoeld meer publiciteit gegenereerd rond deze prijs.”

Ga voor meer informatie naar http://mondoweiss.net/2017/04/travel-barghouti-receive/

Lees meer

Palestijnse gevangenen in hongerstaking

geplaatst door on Apr 20, 2017 in BDS |

Meer dan 1500 Palestijnen in Israelische gevangenissen zijn een hongerstaking begonnen op 17 april, de Dag van de Palestijnse Gevangenen.

In verschillende Israelische gevangenissen eisen Palestijnse gedetineerden verbeteringen van hun omstandigheden en het beëindigen van eenzame opsluiting, maar ook het opheffen van de zware beperkingen mbt familiebezoek en een einde aan het systeem van administratieve hechtenis – het langdurig vasthouden van personen zonder aanklacht of proces. De hongerstakers roepen Israel ook op tot beëindiging van de beperkingen op het ontvangen van boeken, kleding, voedsel en andere spullen die familieleden meebrengen.

Volgens Addameer, een Palestijnse organisatie die zich inzet voor het recht van Palestijnse gevangenen, zijn er op dit moment 6300 Palestijnse politieke gevangenen, van wie er 500 in administratieve hechtenis zitten. Israel houdt ook 300 kinderen gevangen. Meer dan 300 Palestijnen zijn tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld vóór 1993, het jaar waarin de Oslo-Akkoorden werden ondertekend door Israel en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO.

Vergelding

In een artikel in de New York Times van afgelopen zondag 16 april schreef Marwan Barghouti, een Fatah-leider die sinds 2002 gevangen zit:

“Palestijnse gevangenen en gedetineerden worden gemarteld en hebben te lijden van inhumane en vernederende behandelingen en medische veronachtzaming”.

Barghouti schreef ook dat “sinds 1967 ongeveer 200 Palestijnse gevangenen aan dit soort behandelingen zijn bezweken”.

hungerstrike3In de afgelopen 50 jaar, sinds de Israelische bezetting in 1967 van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zijn er volgens het Palestijns Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 750.000 Palestijnen gearresteerd door de Israelische strijdkrachten. Meer dan 50 gevangenen zijn overleden als gevolg van medische veronachtzaming en 70 als gevolg van marteling.

Lees meer