Omar Barghouti toch aanwezig bij uitreiking Ghandi Peace Award

geplaatst door on Apr 22, 2017 in BDS |

Een Israelische rechter heeft het reisverbod dat recent werd opgelegd aan Omar Barghouti tijdelijk opgeschort. Dit stelt Barghouti in staat naar de Verenigde Staten te reizen om op 23 april a.s. de Ghandi Peace Award persoonlijk in ontvangst te nemen samen met Ralph Nader, een bekende Amerikaanse activist voor consumenten- en burgerrechten.

Uit het persbericht van de Amerikaanse groep ‘Promoting Enduring Peace’:

“We zijn zeer verheugd dat Omar Barghouti naar de VS kan reizen om zijn welverdiende prijs voor zijn leiderschap in de vreedzame strijd voor Palestijnse mensenrechten in ontvangst te nemen. De uitreiking van deze prijs komt op het moment dat het Amerikaanse Congres wetgeving voorbereidt dat Amerikaanse burgers het recht ontzegt om Israels systeem van bezetting en apartheid te boycotten. Barghouti kan nu uit eerste hand verslag doen van wat het leven onder het meedogenloze Israelische regime betekent voor Palestijnen en het doel van de BDS Beweging toelichten.”

Citaat uit de brief die Barghouti schreef vanuit de gevangenis:

“Ik heb (dus) geen enkele mogelijkheid om de valse beschuldigingen die het Israelische regime over mij heeft gepubliceerd, te weerleggen. Ik heb daar eigenlijk ook geen haast mee, omdat zij in hun belangrijkste doelstelling – proberen mijn reputatie in diskrediet te brengen, en, in het verlengde daarvan, de BDS beweging te schaden – duidelijk hebben gefaald.

Hun onderdrukkingscampagne heeft juist averechts gewerkt. Door mij te verbieden naar de Verenigde Staten af te reizen om samen met Ralph Nader de Ghandi Vredesprijs in ontvangst te nemen, heeft Israels regime onbedoeld meer publiciteit gegenereerd rond deze prijs.”

Ga voor meer informatie naar http://mondoweiss.net/2017/04/travel-barghouti-receive/

Lees meer

Palestijnse gevangenen in hongerstaking

geplaatst door on Apr 20, 2017 in BDS |

Meer dan 1500 Palestijnen in Israelische gevangenissen zijn een hongerstaking begonnen op 17 april, de Dag van de Palestijnse Gevangenen.

In verschillende Israelische gevangenissen eisen Palestijnse gedetineerden verbeteringen van hun omstandigheden en het beëindigen van eenzame opsluiting, maar ook het opheffen van de zware beperkingen mbt familiebezoek en een einde aan het systeem van administratieve hechtenis – het langdurig vasthouden van personen zonder aanklacht of proces. De hongerstakers roepen Israel ook op tot beëindiging van de beperkingen op het ontvangen van boeken, kleding, voedsel en andere spullen die familieleden meebrengen.

Volgens Addameer, een Palestijnse organisatie die zich inzet voor het recht van Palestijnse gevangenen, zijn er op dit moment 6300 Palestijnse politieke gevangenen, van wie er 500 in administratieve hechtenis zitten. Israel houdt ook 300 kinderen gevangen. Meer dan 300 Palestijnen zijn tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld vóór 1993, het jaar waarin de Oslo-Akkoorden werden ondertekend door Israel en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO.

Vergelding

In een artikel in de New York Times van afgelopen zondag 16 april schreef Marwan Barghouti, een Fatah-leider die sinds 2002 gevangen zit:

“Palestijnse gevangenen en gedetineerden worden gemarteld en hebben te lijden van inhumane en vernederende behandelingen en medische veronachtzaming”.

Barghouti schreef ook dat “sinds 1967 ongeveer 200 Palestijnse gevangenen aan dit soort behandelingen zijn bezweken”.

hungerstrike3In de afgelopen 50 jaar, sinds de Israelische bezetting in 1967 van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zijn er volgens het Palestijns Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 750.000 Palestijnen gearresteerd door de Israelische strijdkrachten. Meer dan 50 gevangenen zijn overleden als gevolg van medische veronachtzaming en 70 als gevolg van marteling.

Lees meer

Oproep aan de Europese Unie: Stop handel met illegale Israelische nederzettingen

geplaatst door on Apr 12, 2017 in BDS |

Op 10 april 2017 heeft de ECCP* onderstaand persbericht gepubliceerd:

Vorige week verscheen op de website van het internationaal vooraanstaande juristenblad ´The European Journal of International Law (EJIL)´ een artikel  waarin bevestigd werd dat de Europese Unie en haar lidstaten wettelijk verplicht zijn om alle handel met illegale Israelische nederzettingen, gebouwd op gestolen Palestijns land, te stoppen. Dit bewijst dat het verzet tegen handel met Israelische nederzettingen toeneemt en steeds meer wordt geaccepteerd.

Zoals te lezen is in genoemd artikel, schendt Israel met de ononderbroken bouw van illegale nederzettingen op Palestijnse grond cruciale regels in internationaal recht, zoals het verbod op het met geweld in bezit nemen van grondgebied, het verbod op apartheid en het verplaatsen van bevolkingsgroepen en het recht op zelfbeschikking. Volgens het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof kan Israels nederzettingenbouw gezien worden als een oorlogsmisdaad.

De juridische conclusie dat handel met Israelische nederzettingen een schending van internationaal recht is, wordt onderschreven door een grote groep internationaal juristen, waaronder twee voormalige speciale VN-rapporteurs, ad hoc rechters bij het Internationaal Gerechtshof, een oud-voorzitter en leden van de Commissie voor Internationaal Recht (het belangrijkste VN-orgaan inzake de ontwikkeling van internationaal recht).

In de afgelopen paar jaar heeft deze omvangrijke rechtsgemeenschap haar argumenten aangescherpt en in een open brief de EU en de EU-lidstaten opgeroepen te voldoen aan hun internationaal rechtelijke verplichting om af te zien van handel met Israelische nederzettingen.

Tom Moerenhout, auteur van het EJIL-artikel en initiatiefnemer van de open brief van juridische experts aan EU-beleidsmakers verklaarde:

“Het stoppen van handel met illegale Israelische nederzettingen is niet zo maar een keuzemogelijkheid, maar een wettelijke verplichting.”

In 2013 leidde druk van de publieke opinie en lobbywerk door Palestijnse en Europese organisaties tot de invoering van een EU-beleid tegen het verlenen van subsidies aan of het toelaten van Israelische deelname aan EU-projecten, als een project of deelname daaraan feitelijke erkenning inhoudt van Israelische soevereiniteit over bezet Palestijns en Syrisch gebied.

Lees meer

Oproep van Omar Barghouti: Meer BDS!

geplaatst door on Apr 6, 2017 in BDS |

Lieve vrienden en collega’s,

Na twaalf dagen van voortdurende ondervragingen door de Israelische autoriteiten heb ik eindelijk toestemming gekregen om mijn mail te checken.

De BNC-verklaring naar aanleiding van de inval in mijn huis vormt een accurate weergave van het meest recente hoofdstuk in de oorlog van het Israelische regime tegen de BDS beweging.

Vanwege een gerechtelijk bevel kan ik niet in de feiten over deze zaak duiken. Ik heb dus geen enkele mogelijkheid om de valse beschuldigingen die het Israelische regime over mij heeft gepubliceerd, te weerleggen. Ik heb daar eigenlijk ook geen haast mee, omdat zij in hun belangrijkste doelstelling – proberen mijn reputatie in diskrediet te brengen, en, in het verlengde daarvan, de BDS beweging te schaden – duidelijk hebben gefaald.

Hun onderdrukkingscampagne heeft juist averechts gewerkt. Door mij te verbieden naar de Verenigde Staten af te reizen om samen met Ralph Nader de Ghandi Vredesprijs in ontvangst te nemen, heeft Israels regime onbedoeld meer publiciteit gegenereerd rond deze prijs.

Vóór alles heb ik de vele hartverwarmende solidariteitsberichten gelezen die jullie stuurden en deze hebben mij nog meer gesterkt om weerstand te bieden aan de McCarthy-achtige heksenjacht tegen mij. Ik waardeer jullie brieven en jullie steun ten zeerste. Ik ben iedereen die een artikel heeft geschreven enorm dankbaar, evenals alle organisaties die een petitie zijn gestart.

Niets geeft meer kracht aan mensenrechtenverdedigers die slachtoffer zijn van politieke vervolging dan het warme gevoel dat er een hele gemeenschap van activisten en gewetensvolle mensen achter hun staan en die de strijd hoe dan ook voortzetten.

Sinds ruim een jaar hebben mijn collega’s in de BDS beweging en ikzelf gewaarschuwd voor de “zwartmaak afdeling” die door het Israelische ministerie van Strategische Zaken in het leven is geroepen als het belangrijkste orgaan om BDS te bevechten. Zoals ik persoonlijk vele malen heb geschreven en beargumenteerd heeft deze afdeling als hoofdtaak “alle vuiligheid op te graven” over mensenrechtenverdedigers en netwerken die verbonden zijn met de BDS beweging en als er niks gevonden wordt, dingen te verzinnen.

McCarthy zou trots zijn op zijn loyale erfgenamen binnen Israels regime van onderdrukking en repressie.

Velen van jullie hebben mij gevraagd hoe jullie mij nu het best kunnen steunen. Mijn antwoord is, zonder aarzeling …………. Meer BDS!

W moeten uitbreiden, toonaangevend worden en voortbouwen op onze vele, inspirerende, BDS campagnes, op academisch, cultureel en economisch gebied. Dit is het meest doeltreffende antwoord op het nieuwe McCarthyisme, ontwikkeld door het Israelische regime van bezetting, kolonialisme, nederzettingen en apartheid en door dit regime geëxporteerd naar landen waar zijn lobbygroepen grote invloed hebben.

Groei van onze beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid is het antwoord.

Het bij grote groepen mensen onder de aandacht brengen van de recente, ongekende, uitspraak door een VN-orgaan dat Israel schuldig is aan apartheid – de op één na grootste misdaad tegen de menselijkheid volgens internationaal recht – is het antwoord.

Tegenwicht bieden aan hun racisme, haat, “zwarte lijsten” en koloniale onderdrukking door onze boodschap van inclusiviteit (een samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten voor alle bevolkingsgroepen), categorische verwerping van alle vormen van racisme en ons grenzeloos verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid is het antwoord.

Een verdere versterking van onze principiële verbondenheid met bewegingen voor inheemse, raciale, economische, sociale, sekse-gelijkheid, klimaat en andere vormen van rechtvaardigheid is ons luidste antwoord op hun xenofobe, uiterst-rechtse en tegen het fascisme aanleunende agenda en hun draconische wetten.

Daar waar zij wanhopig proberen om angst en wanhoop te zaaien, onze vrijheid van meningsuiting te beknotten, ons zwart te maken en ons met geweld het zwijgen op te leggen, voeden wij onze gegronde hoop met vele effectieve, strategische, moreel standvastige campagnes voor rechtvaardigheid en gelijkheid en eisen wij ons recht op onze mening vrijelijk te kunnen uiten en onze rechten te verdedigen.

Als mens hebben wij geen toestemming nodig van wie dan ook om onze fundamentele rechten te verwezenlijken. Als verdedigers van mensenrechten kan geen enkele vorm van intimidatie of treiterij ons tegenhouden in ons gedreven, geweldloos verzet tegen onrechtvaardigheid, ongelijkheid en koloniale slavernij.

Alleen zullen wij mislukken. Samen zullen wij overwinnen.

De recente brute, totaal irrationele, aanvallen op onze beweging zijn meer dan wat dan ook het bewijs dat wij inderdaad aan de winnende hand zijn.

Met dank en vol goede hoop,

Omar

Lees meer

Israel en Palestina: kolonisten, nederzettingen en academische vrijheid

geplaatst door on Mrt 14, 2017 in BDS |

Zowel in de VS als in Australië zijn de afgelopen jaren oude wetenschappelijke theorieën over de historische analyse van Europese kolonisatiebewegingen – in verschillende delen van de wereld en in verschillende periodes – onder het stof vandaan gehaald. Deze theorieën worden nu opnieuw gebruikt om de moderne geschiedenis van deze landen te duiden. Toonaangevende historici van over de hele wereld hebben het denkmodel over kolonialisme aangepast: het omvat nu alle plekken waar Europese immigranten niet-Europese landen hebben gekolonialiseerd, eerst met behulp van het koloniale rijk en vervolgens strijdend tegen zowel het rijk als de inheemse bevolking.

Alle landen in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika zijn voormalige kolonies. Evenals Australië, Nieuw Zeeland, Algerije, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Wij bedoelen hiermee dat ze een koloniale geschiedenis hebben of nog steeds strijden tegen de inheemse autochtone bevolking.

In veel gevallen heeft de kolonistenbeweging de inheemse bevolking uitgemoord (in de Amerika’s en Australië). Op andere plekken zoals Algerije waren de kolonisten verwikkeld in een lange en bloedige bevrijdingsoorlog en in Zuid-Afrika en Zimbabwe heeft de kolonistenbeweging een apartheidssysteem opgelegd, gepaard gaande met etnische zuiveringen.

De geschiedenissen van al deze landen, inclusief de onaangename hoofdstukken, zijn vrijelijk geanalyseerd door academische instellingen over de hele wereld en dit heeft enorm geholpen bij het proces van verzoening en sociale harmonie. Een land benoemen als een land met een koloniaal verleden is geen ondermijning van zijn legitimiteit en is geen ideologische kruistocht. Dit gegeven wordt nu in de academische wereld geaccepteerd als een algemene waarheid.

Lees meer